logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wielomilionowy projekt deszczówkowy wychodzi na prostą
Pod koniec ubiegłego roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy podjęły decyzję o odstąpieniu od kontraktu związanego z budową i przebudową kanalizacji deszczowej w mieście. Obecnie trwają prace nad kontynuowaniem robót i zrealizowaniem tej ekologicznej inwestycji, na którą MWiK pozyskał wysokie dofinansowanie unijne.


Zadanie związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz dostosowaniem sieci do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Chodzi o kompleksowe podejście do uporządkowania kanalizacji deszczowej w ponad 150 lokalizacjach rozłożonych w stosunkowo niewielkim czasie. Miasto na ten cel pozyskało wysokie dofinansowanie unijne w kwocie powyżej 150 mln zł. Wartość całego zadania to 258 mln zł.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy w listopadzie ub. roku podjęły decyzję o odstąpieniu od Kontraktu z winy Wykonawcy. Głównym powodem były znaczne opóźnienia w realizacji prac i brak efektów w postaci wykonanych obiektów, do których zobowiązało się konsorcjum. Pomimo wielokrotnych wezwań do przedstawienia programu działań zmierzających do zmiany sposobu wykonywania Kontraktu, jak i działań naprawczych – Wykonawca nie przedstawił żadnego programu działania, który mógłby zapewnić realizacje Kontraktu według pierwotnych założeń zawartych w umowie i w przewidywanym terminie.

Do momentu odstąpienia zrealizowano 20 obiektów na ponad 150 przewidzianych w kontrakcie. Zadania zrealizowano w ulicach: Z. Augusta, Uroczej, Jagiellońskiej,  Kapitańskiej, Warmińskiego, Skłodowskiej-Curie, Gdańskiej/Dwernickiego, Swarzewskiej, Nasypowej, Jaskółczej, Kcyńskiej, Orlej, Leszczyńskiego, Podgórnej, Lenartowicza/Nowej/Sierocej, Nowodworskiej, Kapuściska/Betoniarzy i Baczyńskiego.

Obecnie newralgiczne dla mieszkańców miejsca to te, w których nie zakończyły się jeszcze prace budowlane. Są to:
•    ul. Wyszogrodzka
•    ul. Sowińskiego
•    ul. Fredry
•    ul. Reja
•    ul. Bernardyńska/ Stary Port
•    skrzyżowanie ulic: Zaświat i Artyleryjska
•    ul. Magdzińskiego/ Jana Kazimierza
•    ul. Kolbego
•    ul. Polanka/ Swarzewska
•    ul. Kolbego
•    ul. Łowiskowa
•    ul. Solskiego/Lenartowicza
•    Wały Jagiellońskie
•    ul. Jana Kazimierza/ Zaułek
•    ul. Długa/ Podwale

Najpilniejsze było przeprowadzenie inwentaryzacji, która pozwoli dokończyć wszystkie prace. Chodzi nie tylko o prace budowlane, ale także finalizację prac projektowych. W pierwszej kolejności zostaną dokończone roboty rozpoczęte i gotowe projekty z pozwoleniem na budowę. Kolejne realizacje zostały podzielone na etapy.Planowany termin zakończenia całego projektu to listopad 2023 rok. MWIK w Bydgoszczy zapowiedział dochodzenie należnych kar umownych na drodze sądowej.