logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Upamiętnimy wyjątkowego Bydgoszczanina
Miasto ogłasza konkurs na opracowanie projektu i wykonanie rzeźby – instalacji artystycznej poświęconej profesorowi Józefowi Kałużnemu, wybitnemu okuliście. Rzeźba stanie na skwerze imienia profesora w centrum Bydgoszczy.


Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie rzeźby – instalacji artystycznej poświęconej wybitnemu okuliście, prof. Józefowi Kałużnemu. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata w przestrzeni Skweru im. prof. Józefa Kałużnego pomiędzy ulicami Grottgera i Marszałka Focha w Bydgoszczy.

Forma rzeźby – instalacji artystycznej powinna nawiązywać do procesu widzenia, anatomii oka lub metod badania wzroku, np. tablicy z optotypami (tablica Snellena). Ideą konkursu jest upamiętnienie prof. Józefa Kałużnego poprzez rzeźbę – instalację, jednak nie jest konieczne by zwierała ona wizerunek osoby której dotyczy.


Warto wiedzieć:

Prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny był pionierem zastosowania laserów do leczenia chorób siatkówki oka. W czasie swej ponadczterdziestoletniej kariery zajmował się kolejno praktycznie wszystkimi działami okulistyki i wykonał ponad 20 tysięcy operacji okulistycznych. Specjalizował się w chirurgii zaćmy, operacjach przeciwjaskrowych, schorzeniach siatkówki i laseroterapii. W 1985 r. wykonał pierwszą w Polsce operację zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem tylnokomorowym, a w 1989 r. pierwszą keratotomię radialną. W 1996 r. wprowadził do polskiej okulistyki angiografię zielenią indocyjaninową. W latach 2003–2006 wspołpracował z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu w badaniach nad optyczną koherentną tomografią spektralną i jej wykorzystaniem w okulistyce, czego efektem była budowa pierwszego na świecie aparatu Sd OCT.

W swojej karierze naukowej pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1990–1995) i prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (1998–2004). Był również przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Okulistyki i w Sekcji Okulistycznej Europejskiej Rady Towarzystw Medycznych w Brukseli. Prof. Józef Kałużny był autorem i współautorem monografii: „Chirurgia soczewki”, „Badania angiograficzne dna oka”, „Chirurgia refrakcyjna rogówki. Wybrane techniki operacyjne” oraz ponad 200 prac naukowych z dziedziny okulistyki, publikowanych w Polsce, Niemczech, Holandii, USA i Włoszech.
 
Od 2008 r. prof. Józef Kałużny pracował w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA, którą stworzył i prowadził wspólnie z synami.

Załączniki

Zarządzenie prezydenta

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu (Formularz zgłoszeniowy)

Mapa