logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10 października


W 1992 roku Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, celem zwrócenia szczególnej uwagi na problemy zdrowia psychicznego, które dotykają coraz większej liczby osób.

Celem ustanowienia Święta jest w między innymi:
- zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego tj. rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i chorób psychicznych;
- przeciwdziałanie dyskryminacji osób psychicznie chorych;
- przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, leczenia czy rehabilitacji.

Zaburzenia psychiczne stały się jednym z trzech głównych problemów zdrowotnych
(obok chorób układu krwionośnego i nowotworów), powodujących niesprawność życiową ludzi. Zwraca się również uwagę na znaczenie jakie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych tj. pośpiech, niestabilność, ciągły stres (np. w czasie trwania pandemii COVID – 19), brak właściwego odpoczynku, a także zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym.
WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co czwartej osoby na świecie. W Polsce prawie 8 mln. osób w wieku 18-64 l cierpi na zaburzenia psychiczne.
Kryzys psychiczny może dotknąć każdego. Tutaj również ważna jest profilaktyka, regularna terapia oraz szybka i profesjonalna pomoc.

Aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne należy pamiętać o:
1.    odpoczynku oraz odpowiednio długim śnie (7-9 godzin na dobę),
2.    zdrowym odżywianiu,
3.    aktywności fizycznej – może to być zwykły spacer, istotne, aby była to aktywność wykonywana regularnie i najlepiej na świeżym powietrzu,
4.    unikaniu używek,
5.    pielęgnowaniu relacji społecznych z bliskimi.

Jeśli jednak obniżenie nastroju utrzymuje się lub nasila, występują problemy ze snem, apetytem, odczucie niepokoju i rozdrażnienia, a także trudności z podejmowaniem decyzji
i wykonywaniem codziennych obowiązków, nie należy tego stanu lekceważyć.

Gdzie szukać pomocy?

Bezpośrednio w poradni zdrowia psychicznego  (pomoc psychologa – wymagane jest skierowanie lub psychiatry – bez skierowania).

W celu otrzymania wsparcia i pomocy można korzystać również z telefonów wsparcia, obsługiwanych przez fachową pomoc psychologiczną:

TELEFONY WSPARCIA DLA DZIECI:
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  tel. 800 12 12 12  (24/7)
Telefon Zaufania Młodych te. 22 484 88 04 (pon. – sb. godz. 11-21)

TELEFONY WSPARCIA DLA DOROSŁYCH:

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie tel. 116 123  (codziennie godz. 14-22)
Infolinia Anonimowych Alkoholików  tel. 801 033 242 (codziennie godz. 8-22)
Centrum Praw Kobiet tel. 600 070 717  (24/7)
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka tel. 116 000   (24/7)
Pomarańczowa Linia dla Rodziców Pijących Dzieci tel. 801 140 068 (pon.-pt. godz. 14-20)

TELEFONY WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH:

Telefon Zaufania dla Osób Starszych tel. 22 635 09 54 (pon., śr., czw. godz. 17-19)
Dobre Słowa – telefon dla seniorów  tel. 12 333 70 88 (pon. – pt. godz. 10-12, 17-19)

W Polsce regulację prawną zawierającą  przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności, stanowi ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Natomiast w roku 2010 Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011– 2015, którego głównym celem jest m.in. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie chorym dostępu do kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej.
W kolejnych latach wprowadzano kolejne edycje Programu.

Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XII/215/19 z dnia 29 maja 2019r. zatwierdziła Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do 2022r., którego celem jest podejmowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zwiększenia integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upowszechnienia  zróżnicowanych form pomocy i wsparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców Bydgoszczy.