logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Mówisz głośno o prawach człowieka? Zgłoś się po grant
Zapraszamy organizacje społeczne do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Społeczników z pomysłami promującymi prawa człowieka, postawy równościowe i walczącymi ze stereotypami zapraszamy do składania ofert, które dofinansujemy - w puli 20 tys. zł.


Organizujesz projekt, który ma na celu promowanie praw człowieka? Chcesz walczyć z mową nienawiści? Planujesz zorganizować spotkania, wystawę lub warsztaty popularyzujące postawy równościowe? Działasz na rzecz zwalczania stereotypów? Nie zgadzasz się na dyskryminację i chcesz coś z tym zrobić? Włącz się w obchody „Tygodnia działań na rzecz praw człowieka”.

Każdego roku, 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Miasto Bydgoszcz od kilku lat włącza się w jego obchody. W tym roku to szczególnie ważne - uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy 2022 ustanowiony został Rokiem Praw Człowieka. Chcemy, aby w organizację tegorocznego święta praw i wolności każdego człowieka zaangażowały się organizacje społeczne. Dlatego zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach naboru „Tydzień działań na rzecz praw człowieka” dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne, które:

  • będą promowały tematykę praw człowieka
  • obejmują wydarzenia organizowane w okresie 3-10.12.2022 r. (sobota-sobota)
  • będą adresowane do mieszkańców Bydgoszczy
  • będą miały otwarty charakter (otwarta rekrutacja/wstęp wolny itp.).

Szczegóły dotyczące naboru publikujemy TUTAJ.

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora witkac.pl. Termin nadsyłania ofert mija 30 listopada br.

Pula środków na realizację naboru to 20 000 zł.