logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasta bardziej eko i bardziej smart. Jak to zrobić?
W środę, 26 października odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja pn. „Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju”. Zaproszeni goście opowiedzą jak zarządzać miastami by były bardziej ekologiczne i inteligentne. Będzie sporo przykładów z naszego miasta – ogrody deszczowe, łąki kwietne, nowoczesne technologie wodociągowe.


Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem, a w szczególności systemach wodno-kanalizacyjnych, jak również omówienie możliwości współpracy przemysłu hi-tech i środowisk akademickich z podmiotami infrastruktury krytycznej.

W Programie konferencji sporo rozwiązań i dobrych praktyk z Bydgoszczy. W części poświęconej rozwiązaniom niebiesko-zielonej infrastruktury będzie mowa o strategii gospodarki wodą w obiegu zamkniętym w Bydgoszczy na podstawie realizowanego projektu międzynarodowego CWC.

Ogrodnik Miejska opowie o zieleni i wodzie w mieście, a przedstawiciele miejskich wodociągów przedstawią zastosowane na terenach spółki rozwiązania dotyczące gospodarowania wodami opadowymi tj. łąki kwietne czy ogrody deszczowe.

Druga część konferencji poświęcona zostanie zagadnieniom z zakresu smart city. To bez wątpienia ważny temat dla wszystkich ośrodków miejskich w Polsce, mający wpływ na sprawność i skuteczność zarządzania. Wpisuje się też w działania proekologiczne samorządów oraz przedsiębiorstw i instytucji wdrażających na co dzień założenia tej idei.

Udział w Konferencji potwierdziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przedstawi wizję zielonych technologii w prezentacji pn. „ Smart City = Green City. Zielone technologie NCBR dla miasta przyszłości” . Konferencję otworzy zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Maria Wasiak.

Ważnym punktem odniesienia będą istotne z punktu widzenia miasta i mieszkańców dotychczasowe doświadczenia i perspektywy aplikacji nowoczesnych technologii w realizacji projektów MWiK w Bydgoszczy, w tym szczególnie – w zakresie realizacji koncepcji ”miasta gąbki” w procesie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

Program Konferencji
Opłaty za udział w konferencji
Rejestracja na konferencję