logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dużo energii za małe pieniądze
Bydgoska Grupa Zakupowa, w skład której wchodzi 20 podmiotów, podpisała umowy na dostawę energii elektrycznej przez kolejny rok. Dzięki grupowemu zakupowi miasto Bydgoszcz wraz ze miejskimi spółkami i jednostkami zaoszczędzi – w stosunku do cen rynkowych – niemal 19 mln zł.


Umowy dotyczą dostaw energii elektrycznej na potrzeby miasta, w tym na oświetlenie drogowe, w okresie od 1 lipca br. do końca czerwca 2018 r. Liderem Bydgoskiej Grupy Zakupowej jest miasto Bydgoszcz, a w jej skład wchodzi m.in. siedem gmin, dwie uczelnie wyższe oraz kilka spółek i jednostek gminnych.

Już po raz szósty miasto kupiło energię elektryczną w ramach Bydgoskiej Grupy Zakupowej. Przez pierwsze dwa lata liderem Grupy była gmina Solec Kujawski, następnie role tę przejęło miasto Bydgoszcz. Z roku na rok do BGZ przyłączają się kolejne podmioty: w tym roku nowymi partnerami są gmina Białe Błota i CWZS Zawisza.

- Kolejny raz podpisujemy umowy na grupowy zakup energii. Cieszy mnie to, że nasza Grupa ciągle rośnie. Z pewnością nadal będziemy przekonywać samorządy i jednostki do włączenia się w struktury Bydgoskiej Grupy Zakupowej. Dzięki temu osiągamy korzystne wyniki finansowe. Zaoszczędzone pieniądze możemy przeznaczać na inne gminne zadania, choćby na inwestycje – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Efekt tegorocznego przetargu można uznać za rekordowy. Oferty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego złożyło sześć firm. Umowa została podpisana z firmą Enea SA, która zaoferowała najniższą cenę (187,90 za 1 mWh) – jest to najniższa cena za energię oświetleniową w historii BGZ. Umowy na dostarczanie energii do obiektów zostały natomiast podpisane z firmą Novum SA, której oferta okazała się najlepsza spośród pięciu złożonych w przetargu.

W stosunku do cen rynkowych, oferowanych przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej, oszczędności dla całej Bydgoskiej Grupy Zakupowej przekroczyły 22 mln zł, z czego niemal 19 mln zł to oszczędności Bydgoszczy i podległych miastu spółek i jednostek.

W porównaniu do poprzednich umów, na podstawie których prąd dostarczany będzie do końca czerwca br., Grupa zaoszczędzi 3 mln zł, w tym ponad 2 mln zł to oszczędności Bydgoszczy i podległych miastu podmiotów.

Warto dodać, że również od ubiegłego roku Bydgoszcz wraz z partnerami kupuje wspólnie gaz. Na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2016 r. Grupa złożona z 18 podmiotów łącznie zaoszczędzi blisko 3 mln zł. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na grupowy zakup tego paliwa.

Warto wiedzieć:

Bydgoska Grupa Zakupowa składa się obecnie z 20 podmiotów. W jej składzie są następujące jednostki samorządowe: Bydgoszcz, Barcin, Białe Błota, powiat bydgoski, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Solec Kujawski, dwie uczelnie wyższe (Akademia Muzyczna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), dwa klubu sportowe (CWZS Zawisza, Chemik), spółka komunalna ZWiUK z Białych Błot oraz bydgoskie spółki i jednostki miejskie: ADM, BTBS, LPKiW Myślęcinek, Tramwaj Fordon, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dra Warmińskiego w Bydgoszczy i ZDMiKP.