logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy Szczytowej
Trwają prace przy budowie ulicy Szczytowej na Miedzyniu. Zakończenie inwestycji planowane jest przed wakacjami. Zadanie zleciło stowarzyszenie mieszkańców korzystające z inicjatyw lokalnych – programu „25/75”.


Ulica Szczytowa twardą nawierzchnię zyskuje na  odcinku długości około 280 metrów, pomiędzy Wiśniową i Paprocią. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 metrów oraz usytuowane bezpośrednio przy niej zatoki postojowe. Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Poza tym zaplanowano wykonanie krótkiego odcinka chodnika i połączenie go z chodnikiem przy ul. Paprociej. Wzdłuż jezdni wytyczono ściek uliczny prowadzący wodę opadową do wpustów. Prace budowlane kosztują 590 tysięcy złotych. Będą objęte 6-letnią gwarancją.


 
Inwestycje realizowana jest  dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenia. W ramach programu „25/75” zagwarantowało one niezbędny wkład własny na poziomie 20 procent kosztów inwestycji. Większość  środków zabezpieczyło natomiast miasto Bydgoszcz. Program „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia wkładu), mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkowe elementy np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.


 
Zadzwoń, napisz!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:

  • tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl