logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Refundacja podatku VAT - nowe świadczenie dla odbiorców paliw gazowychO refundację podatku VAT może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.     wykorzystuje gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej, jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego (gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania),

2.     podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,

3.     faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Wniosek o wypłatę refundacji można złożyć po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Warunkiem koniecznym do przyznania refundacji podatku VAT jest zgłoszenie źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w terminie do 21 grudnia 2022 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

W przypadku otrzymania faktury po 29 lutego 2024 r. wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury.

 Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

·        fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

·        dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozliczeniowej za gaz.

Faktura dotycząca prognozowanego zużycia gazu nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT.

Wzór wniosku znajduje się w zakładce „WNIOSKI DO POBRANIA"

Informujemy, iż wypłata refundacji podatku VAT będzie realizowana niezwłocznie po otrzymaniu środków przeznaczonych na ten cel od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

Dodatek elektryczny ARCHIWALNEUprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Wzór wniosku znajduje się w zakładce "WNIOSKI DO POBRANIA"

 

 

 

 

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych) - ważne informacje - ARCHIWALNEUprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych) znajdują się TUTAJ.

Wzór wniosku znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania"


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła innych niż węgiel - ważne informacje - ARCHIWALNEUprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel znajdują się TUTAJ.

Wzór wniosku znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania".

Jednocześnie informujemy, że wsparciem nie są objęte gospodarstwa domowe podłączone do miejskiej sieci gazowej (tzw. gaz sieciowy).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wypłatę dodatku węglowego.


Więcej informacji w dziale "Aktualności"

Dodatek węglowy - ważna informacja ARCHIWALNE 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydanie informacji o przyznaniu dodatku węglowego oraz wypłata dodatku następuje po otrzymaniu środków finansowych na realizację ww. zadania.

 

Wzór wniosku znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania".

Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone na nieprawidłowym druku (np. z gazety, z internetu) będą musiały zostać złożone jeszcze raz na prawidłowym druku.

 

Instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP znajduje się TUTAJ. 

 

 

Dodatek osłonowy - ARCHIWALNEDODATEK OSŁONOWY - kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności - więcej informacji:

- w zakładce "Aktualności" oraz

- na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy