logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz 2020 – dziś decydujemy o przyszłości
Jakie będzie nasze miasto za cztery lata? Co jest priorytetem w dalszym rozwoju? Jakie inwestycje planujemy? To pytania, na które podczas specjalnej prezentacji odpowiedzieli prezydent Rafał Bruski wraz ze swoimi zastępcami i skarbnikiem miasta.

Grafika Bydgoszcz 2020

W czwartek, 24 listopada, prezydent przedstawił najważniejsze plany rozwojowe miasta do roku 2020. Jednocześnie dokonano podsumowania połowy bieżącej  kadencji samorządu. Była to także okazja do rozmowy o wizji dalszego rozwoju miasta aż do roku 2030.

Prezentacja składała się z trzech części. Najważniejsze działania i inwestycje realizowane do roku 2020 przedstawił prezydent Rafał Bruski, następnie każdy z jego zastępców omówił działania w podległym sobie obszarze. W części poświęconej dalszym planom kluczowym elementem była zapowiedź aktualizacji strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. – Miasto nie żyje w próżni i zachodzące dookoła nas zmiany, muszą również zostać uwzględnione w planach miasta. Chciałbym w pierwszym kwartale przyszłego roku rozpocząć dyskusję na temat aktualizacji strategii rozwoju Bydgoszczy – podkreśla Rafał Bruski. – Równolegle zaproponujemy nową uchwałę prowadzenia konsultacji społecznych w mieście. Stajemy się coraz bardziej aktywnym społeczeństwem. Wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta widać m.in. we wzroście liczby osób biorących aktywny udział w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Chcemy wypracować schemat konsultacji uniwersalny dla wszystkich ważnych dla miasta spraw – dodaje prezydent Bruski.

Podczas prezentacji po raz pierwszy publicznie pokazane zostały wizualizacje młyna Rothera, w którym – przypomnijmy, trwają już prace konserwatorsko-zabezpieczające. Przedstawione zostały również efekty podjętych już działań w kierunku rewitalizacji tzw. salonu miasta. Poza tym omówiono dalsze inwestycje, zarówno miejskie jak i prywatne, które istotnie wpłyną na wizerunek tej części Bydgoszczy, m.in. rewitalizacja Starego Rynku i teatru kameralnego, budowa biurowców klasy A, przywrócenie do życia hali targowej.

Prezentacja Bydgoszcz 2020