logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

XXVI FORUM OCHRONY ŚRODOWISKAZapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w „XXVI Forum Ochrony Środowiska, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. Forum, które od lat poświęcone jest zagadnieniom ochrony środowiska, stanowi doskonałą szansę na zrozumienie problemów ekologicznych oraz wyczulenie na potrzeby środowiska. W tym roku podjęta zostanie tematyka zmian klimatu w Bydgoszczy.

Forum odbędzie się na sali sesyjnej Ratusza w godz. od 8:30 do ok.13:00. Imprezę zainauguruje seria wykładów tematycznych, a po zakończeniu części wykładowej odbędzie się Turniej Wiedzy Ekologicznej, którego zadaniem jest zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas Forum.
Laureaci otrzymają nagrody:

  1. I miejsce – rower elektryczny
  2. II miejsce – hulajnoga elektryczna
  3. III miejsce – bon na łyżworolki, kask i komplet ochraniaczy

Szkoła, która uzyska najwyższą średnią punktów wygra bon o wartości 1000 zł.
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.

Zgłoszenia pięcioosobowych zespołów uczniów do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej wraz z nazwiskiem opiekuna i mailem kontaktowym proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: joanna.wydra@um.bydgoszcz.pl do dnia 22 maja br. Liczy się kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
W przypadku gdy w szkole zgłosi się więcej niż 5 osób szkoła zobowiązana jest do przeprowadzenia konkursu wewnętrznego, wyłaniającego 5 najlepszych przedstawicieli szkoły. Polecane strony internetowego w celu ułożenia pytań na konkurs wewnętrzny: http://44mpa.pl/ oraz  http://adaptcity.pl/.

UWAGA!
Szanowni Państwo.

W tegorocznym Forum Ochrony Środowiska laureat I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci roweru elektrycznego, którego wartość przekracza 2 000,00 zł, czyli próg kwoty zwolnionej z podatku dochodowego.

W przypadku, gdy wartość nagrody rzeczowej przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z  art. 21 ust. 3 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych,  laureat zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody. Wysokość podatku wyniesie około 300 zł.

Zwycięzca konkursu ma obowiązek przekazania podatku na rzecz organizatora, do kasy Urzędu Miasta.

Wobec powyższego bardzo proszę o przekazanie informacji uczniom, którzy zadeklarują bądź zadeklarowali chęć uczestnictwa w konkursie.