logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

LABORATORIA CZYSTEJ ENERGIIMiasto Bydgoszcz rozpoczęło pracę nad koncepcją „Laboratoriów Czystej Energii" realizowaną w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu", prowadzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" wraz ze Związkiem Miast Polskich i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

 

Dnia 15.11.2016 r. podpisano list intencyjny pomiędzy: Miastem Bydgoszcz, a dwoma norweskimi szkołami: Dalane High School i Bryne High School, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem  w zakresie opracowania studium wykonalności dla powyższego przedsięwzięcia. Przedmiotem mikroprojektu jest przygotowanie koncepcji sieci Laboratoriów Czystej Energii, pilotażowo wdrażanych w 2 szkołach: Technikum Elektryczno - Elektronicznym (specjalizacja chłodnictwo i ciepłownictwo) oraz Technikum Budowlanym (budownictwo pasywne). Do sieci dołączą już istniejące inicjatywy tj. Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii, Centrum Energii Odnawialnej UTP oraz inne podmioty. Innowacja w zakresie projektu obejmuje stworzenie nowych programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych opartych na praktyce oraz współpracy z producentami materiałów o wysokiej efektywności energetycznej i instalacji odnawialnych źródeł energii.