logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY edycja 2017Z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. powstał Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

Nabór wniosków trwa do 10 marca 2017 r.

O Grant mogą ubiegać się:

 • przedszkola i szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • rady osiedli.

 

  TEMATY PRIORYTETOWE W 2017 R.:

 1. Podejmij wyzwanie i podróżuj bez spalin.
  Realizowane przedsięwzięcia mają mieć na celu zachęcanie bydgoszczan do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu niż samochody, motory spalinowe (np. z komunikacji miejskiej, rowerów, rolek, czy poruszania się pieszo), a także porównanie różnych środków transportu i ich wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.
 2. Zadbaj o czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń.
  Ukazanie zagrożeń oraz negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne jakie niesie za sobą spalanie odpadów, czy złej jakości opału. Informacje o działaniach jakie można podjąć, celem ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz sposobów oszczędnego i właściwych metod ogrzewania budynków.

 

 WARUNEK FORMALNY DOPUSZCZENIA WNIOSKU DO OCENY:

Zgodność z tematem priorytetowym.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW (6 PKT.):

 

 

 1. Zasięg przedsięwzięcia (0-1 pkt.):
  a) 0 pkt. - przedsięwzięcie w obrębie jednej placówki/instytucji,
  b) 1 pkt. - przedsięwzięcie skierowane do więcej niż jednej placówki/instytucji, mieszkańców miasta.
 2. Ilość uczestników przedsięwzięcia (0-2 pkt.):
  a) 0 pkt. - do 50 uczestników,
  b) 1 pkt. - do 100 uczestników,
  c) 2 pkt. - powyżej 100 uczestników.
 3. Zaangażowanie partnerów w realizację przedsięwzięcia (0-1 pkt.):
  a) 0 pkt. - nie zaangażowanie partnerów w przedsięwzięcie,
  b) 1 pkt. - zaangażowanie minimum jednego partnera w przedsięwzięcia.
 4. Oryginalność , innowacyjność, w przypadku przedsięwzięć wieloletnich nowość programowa (0-2 pkt.):
  a) 0 pkt. - przedsięwzięcie szablonowe,
  b) 1 pkt. - przedsięwzięcie szablonowe połączone z elementami innowacyjnymi i/lub o ciekawym programie.
  c) 2 pkt. - przedsięwzięcie nowatorskie.

 

 Pliki do pobrania:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE BYDGOSKIEGO GRANTU EKOLOGICZNEGO
 2. POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD
 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO BYDGOSKIM GRANTEM EKOLOGICZNYM
 4. REGULAMIN PRZYZNAWANIA BYDGOSKIEGO GRANTU EKOLOGICZNEGO
 5. BROSZURA