logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy prowadzi:

Biuro Aktywności Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz, 
tel. 52 58 58 727, rdpp@um.bydgoszcz.pl

Pierwsze posiedzenie VI kadencji odbędzie się w dniu 20 września br. godz. 16.00 w BCOPW ul. Gdańska 5.