logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pamiętaj, nie jesteś sam/a. Przyjdź na dyżur i porozmawiaj z członkiniami BRRT!Po wakacyjnej przerwie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy na comiesięczny dyżur Rady ds. Równego Traktowania.

Bydgoszczanie i bydgoszczanki mogą zgłaszać się w sprawach interwencyjnych. Zapraszamy także do dzielenia się własnymi doświadczeniami czy pomysłami w zakresie budowania wokół nas atmosfery akceptacji, zrozumienia i życzliwości.

Najbliższy dyżur odbędzie się 5 września, w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (sala nr 4). Do Państwa dyspozycji będą członkinie Rady: Pani Maria Gałęska oraz Pani Joanna Czerska-Thomas.

Spotkania Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania z mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta odbywają się cyklicznie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Do końca roku zaplanowane są one w następujących terminach: 3.10.2023, 7.11.2023 5.12.2023.

Serdecznie zapraszamy!

Bydgoszcz miastem równego traktowania. Trwają konsultacje społeczneZapraszamy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy do udziału w konsultacjach społecznych Programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Głos bydgoszczanek i bydgoszczan jest dla nas bardzo ważny. Swoje opinie można wyrażać do 31 maja br., wypełniając kartę konsultacyjną bądź dzieląc się uwagami podczas spotkań.

Od lat pracujemy nad tym, by Bydgoszcz stawała się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia – mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. - Wprowadziliśmy już szereg rozwiązań, które pozwalają m.in. likwidować architektoniczne bariery, lepiej dbać o seniorki i seniorów i zapewniać wszystkim równy dostęp do miejskich usług, oferty kulturalnej. Tworzenie przyjaznego miasta wymaga jednak stałego zaangażowania i współpracy także z innymi podmiotami. Ogromną rolę odgrywa postawa mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy. Tym bardziej zależy nam na ich opiniach, co jeszcze możemy zrobić, by czuli się bezpieczniej i mogli tu rozwijać swoje pasje. Bez względu na to, jak bardzo się różnią. Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych – dodała.

Program działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy to ważny dokument, który ma na celu zapewnienie równych szans i traktowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Prace nad nim były poprzedzone diagnozą sytuacji mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy należących do różnych grup, co pozwoliło na opracowanie skutecznych działań. W jego tworzenie zaangażowani byli członkowie i członkinie Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostek miejskich.

W konsultacjach może wziąć udział każda mieszkanka i mieszkaniec Bydgoszczy. Można to zrobić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/program. Uwagi można będzie również zgłosić podczas spotkania z udziałem ekspertów i ekspertek w dziedzinie równego traktowania. Spotkania konsultacyjne dot. programu równego traktowania odbędą się:
•  29 maja 2023 o godz. 11.30 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5,
•  30 maja 2023 o godz. 18.00 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5.

Jako mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy mamy wpływ na kształtowanie polityki naszego miasta. Dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania na temat projektu programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Wspólnie możemy działać na rzecz naszego miasta i zapewnić, że każdy z nas będzie traktowany w sposób równy i sprawiedliwy.

Konsultacje trwają w dniach 10-31 maja br.

Projekt programu do pobrania TUTAJ

 

Nazywam się miliard. Bydgoszcz przyłącza się do akcjiBydgoska Rada ds. Równego Traktowania zachęca do przyłączenia się do międzynarodowej akcji One Bilion Rising – Nazywam się Miliard. Kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt polegająca na wspólnym tańcu odbędzie się 14 lutego!

Akcja „Nazywam się Miliard” polega na wykonaniu wspólnego tańca tego samego dnia w różnych zakątkach świata. Ten gest ma być symbolem solidarności i wsparciem dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. Kampanię zapoczątkowała w 2011 roku Eve Ensler. Wspólnym mianownikiem akcji jest taniec, bo tańcząc rządzimy swoim ciałem, a wspólny taniec wyzwala energię. Na całym świecie tańczymy do tego samego układu choreograficznego!

Tegoroczna edycja odbędzie się 14 lutego o godz. 17.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Nie możesz zatańczyć z z nami na żywo? Przyłącz się podczas transmisji on-line! Pół godziny wcześniej odbędzie się próba choreografii. Po tańcu organizatorzy zapraszają na antyprzemocowe pogawędki przy herbacie.

Link do wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Uchodźcy w naszym regionie - garść faktów z pierwszej ręki"Zapraszamy na transmisję na żywo na portalu Facebook pn. "Uchodźcy w naszym regionie - garść faktów z pierwszej ręki". Transmisja rozpocznie się o godz. 14:00

Boimy się tego, czego nie znamy. Ostatnimi tygodniami z lękiem spoglądamy ku polsko-białoruskiej granicy. Drżymy o los koczujących tam ludzi, myślimy jak możemy im pomóc, niektórzy i niektóre z nas już angażują się w działania pomocowe.

Część z nas obawia się jednak uchodźców i uchodźczyń. Rozważamy, czy jako państwo i społeczeństwo jesteśmy gotowi na kontakt z osobami z odmiennej niż nasza kultury.

Staropolska "gośćINNOŚĆ" staje się wyzwaniem.

Ale przecież uchodźcy i uchodźczynie już są w naszym województwie! Dziś chcemy porozmawiać o osobach uchodźczych w naszym regionie. Kim są? Jak się tu znalazły? Jak żyje im się w Polsce? Czy możemy im jakoś pomóc?

Gościem w rozmowie będzie Pan Łukasz Lewandowski, prawnik współpracujący z Fundacją Emic, na co dzień udziela porad prawnych migrantom. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących cudzoziemców, zarówno będących w toku procedur legalizacyjnych, jak i tych posiadających prawo do pobytu na terytorium RP.

Prowadzenie: Anna Wróblewska-Zawadzka, Zastępczyni Przewodniczącej Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania

Spotkanie odbywa się w ramach wydarzeń organizowanych przez Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

Organizujemy również zbiórkę rzeczową dla osób uchodźczych na granicy. Szczegóły: TUTAJ

TRANSMISJA ODBĘDZIE SIĘ - TUTAJ

Bydgoszcz podpisała Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu LokalnymW dniu 11 października 2021 roku w Poznaniu odbyła się ceremonia podpisania przez 16 polskich miast, w tym również Bydgoszcz, Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W uroczystości wzięli udział: Europejska Komisarz ds. Równości, Helena Dalii czy Sekretarz Generalny CEMR, Frederic Vallier.

Miasto Bydgoszcz reprezentowała zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz oraz Przewodnicząca Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

W ostatnich miesiącach pojawiło się wśród polskich miast wiele sygnałów o chęci przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Aby im to umożliwić, Rada Gmin i Regionów Europy oraz Związek Miast Polskich zorganizowały ceremonię podpisania Karty.

Uroczystość odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends 2021.

Więcej o wydarzeniu TUTAJ

Przeczytaj również TUTAJ

Ruszają prace nad bydgoskim programem na rzecz równego traktowaniaWiek, płeć, niepełnosprawność, religia, narodowość, orientacja seksualna – to najczęstsze przesłanki nietolerancji. Sprawdzimy, jak równouprawnienie funkcjonuje w Bydgoszczy i, przy wsparciu ekspertów, opracujemy założenia do Programu na rzecz równego traktowania. Kolejnym ważnym krokiem na rzecz poszanowania praw człowieka jest podpisana przez prezydenta, na wniosek Rady ds. Równego Traktowania, Karta Różnorodności.

- Rozpoczynamy pierwszy etap prac na programem na rzecz równego traktowania mieszkańców Bydgoszczy. W ramach prowadzonych działań przygotowana zostanie diagnoza dla naszego miasta. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie założeń i kierunków programu. Wyłoniliśmy właśnie ekspertkę, dr Anną Strzałkowską, która ma duże doświadczenie przy opracowywaniu takich polityk, będzie dużym wsparciem przy tworzeniu dokumentu – mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

W lipcu 2019 roku prezydent powołał do życia Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania. Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Dlatego jednym z zadań Rady jest wypracowanie Programu na rzecz równego traktowania mieszkańców Bydgoszczy. W pierwszej kolejności nastąpi identyfikacja problemu. Następnie eksperci przygotują założenia do Programu.

- Największe miasta w Polsce podejmują działania na rzecz praw człowieka, powstają nowe Rady ds. Równego Traktowania. Bez wątpienia Bydgoszcz jest w czołówce takich miast, jak: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Łódź – mówi dr Anna Strzałkowska. -  Polityka równościowa to polityka progresywna, czyli taka gdzie żadnego mieszkańca i mieszkanki nie pozostawia się z tyłu. W najbliższych miesiącach skupimy się na przygotowaniu diagnozy dla Bydgoszczy. Przeanalizujemy dostępne dane i przystąpimy do kolejnego etapu, w który zaangażujemy całą Radę ds. Równego Traktowania, organizacje pozarządowe – dodaje.

Dr Anna Strzałkowska proponuje rozłożenie prac na 3 etapy. Pierwszy to przygotowanie jej założeń. W jego ramach warto zrealizować diagnozę sytuacji grup narażonych na wykluczenie oraz wyznaczyć ogólne kierunki działań, które staną się podstawą prac nad drugim etapem - operacyjnymi rekomendacjami dla Miasta. Trzeci, ostatni etap prac, to konsultacje społeczne i próba weryfikacji wypracowanych założeń.
Rada ds. Równego Traktowania w swoich zadaniach może podejmować również inicjatywy, uchwały i stanowiska. Prezydent Rafał Bruski, na wniosek Rady ds. Równego Traktowania, podpisał Kartę Różnorodności. To oznacza, że Urząd Miasta Bydgoszczy jest sygnatariuszem Programu. Polega on na wdrażaniu i promowaniu idei równości i różnorodności w miejscu pracy. Każda instytucja i przedsiębiorca ma możliwość przyłączenia się do Programu. Pełna deklaracja i zasady dołączenia znajdują się TUTAJ.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w wielu krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.


Kim jest dr Anna Strzałkowska ?

Naukowczyni specjalizująca się w zagadnieniach związanych z inkluzją społeczną oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniem społecznym. Jest autorką kilkudziesięciu raportów i analiz z zakresu problemów społecznych. Jest certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną aktywnie działającą na rzecz praw człowieka. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy problemów społecznych oraz procesów partycypacyjnego budowania polityk miejskich w zakresie równego traktowania. W latach 2015-2016 koordynowała proces tworzenia Modelu Integracji Imigrantów dla Miasta Gdańska. W latach 2017-2018, jako współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Gdańska koordynowała proces tworzenia Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania, który został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska. Od 2015 roku była doradczynią Prezydenta Pawła Adamowicza w zakresie równego traktowania.

 

W mediach na ten temat:

 

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26704872,rownosc-i-roznorodnosc-w-miejscu-pracy-w-bydgoszczy-rusza-specjalny.html?disableRedirects=true#s=BoxLoByImg4

https://expressbydgoski.pl/w-bydgoszczy-ruszaja-prace-nad-programem-na-rzecz-rownego-traktowania/ar/c1-15396154

 

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji16 listopada, z okazji ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Tolerancji w naszym mieście zrealizowano wiele inicjatyw - zarówno symbolicznych, jak i merytorycznych. Prezydent Rafał Bruski, wspólnie z prezydentami miast Unii Metropolii Polskich, podpisał apel w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Apel znajduje się TUTAJ.

Tego dnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW Gdańska 5) odbyły się liczne wydarzenia towarzyszące, których inicjatorem była Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania, transmitowane na żywo na profilu Rady na Facebooku.

Od godz. 10.00 można było śledzić rozmowę z Piotrem Kiktą - księgarzem, animatorem i właścicielem bydgoskiej księgarni "Skrzynka na bajki" na temat książek dla dzieci o tolerancji. Rozmowę poprowadziła Anna Wróblewska-Zawadzka, Zastępczyni Przewodniczącej Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania. Relację można obejrzeć TUTAJ

Z kolei o godz. 15.00, podczas kolejnej transmisji na żywo z BCOPW, dr Kosma Kołodziej opowiadał o wystawie dot. tolerancji własnego autorstwa pt. "Nie bój się mnie, nie bój się siebie". Relację z tego spotkania można zobaczyć TUTAJ Wystawę można oglądać także na własne oczy w BCOPW do końca bieżącego tygodnia.

W Bydgoszczy, symbolicznie, tęczowe barwy zyskał też Most Uniwersytecki, a Przechodzący przez rzekę został ubrany w wielobarwną koszulkę.

Nasze miasto i jego mieszkańcy są tolerancyjni i otwarci nie tylko od święta. Bydgoszczanie wielokrotnie dawali wyraz swojej otwartości dla różnorodności, w bydgoskich szkołach od kilku lat, z sukcesami, realizowany jest program „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Przy Prezydencie działa Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania, która zajmuje się problemami dyskryminacji ze względu na wszystkie przesłanki.

Czym jest tolerancja? To szacunek dla odmienności - ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznawane poglądy czy orientację seksualną. Tolerancja to poszanowanie wolności innych. Wszystkie te wartości nabierają szczególnego znaczenia dziś, kiedy widzimy radykalne przejawy dyskryminacji i braku szacunku dla odmiennych poglądów czy postaw. Na oficjalnym koncie Miasta Bydgoszczy na portalu Youtube ukazał się także specjalny film promujący tolerancję: TUTAJ

 

Rozstrzygnięto konkurs na projekt graficzny logo Rady!Z radością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na projekt logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania. Do konkursu łącznie wpłynęło 6 zgłoszeń zgodnych z regulaminem.

Prace można było przesyłać w dniach od 5 do 31 sierpnia 2020 roku. Przedmiotem konkursu było stworzenie projektu graficznego logo, który będzie wykorzystywany w związku z działalnością Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych. Organizatorom konkursu zależało, by logo zaprojektowane zostało zgodnie z aktualnymi trendami i aby wskazywało na profil działalności Rady. Znak graficzny, jak określał regulamin konkursu, miał występować w połączeniu z pełną nazwą Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Komisja konkursowa za najlepszy uznała projekt autorstwa Pana Marcina Pietrasa. Jak podkreślali jurorzy autorzy wykazali się pomysłowością i starannością w opracowaniu projektów. Prace wyróżniały się różnorodnością.

Zwycięzca konkursu, w nagrodę otrzyma bon zakupowy o wartości 1 500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym o szerokim asortymencie.

Dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac za udział w konkursie. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

 

Potrzebujesz porady, wsparcia, konsultacji, czy rozmowy? Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania jest do Twojej dyspozycji. Ruszają dyżury dla mieszkańców 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (I piętro) odbywał się będzie dyżur Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, przeznaczony dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w sytuacjach związanych z naruszeniem zasad równego traktowania, ale także tych, którzy chcą porozmawiać czy zasięgnąć porady.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne (nr tel. 52 58 59 109) lub mailowe (rrt@um.bydgoszcz.pl) przekazanie informacji o planowanym zgłoszeniu się Państwa na dyżur najpóźniej do godziny 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym jego pełnienie.

Niezależnie od dyżuru, zawsze można się skontaktować z Bydgoską Radą ds. Równego Traktowania drogą elektroniczną na adres e-mail: rrt@um.bydgoszcz.pl

 

II edycja konkursu na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania (BRRT).

     

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Rady. Powinno być ono zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo oraz wskazywać na profil działania Rady. Znak graficzny powinien występować w połączeniu z pełną nazwą: Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania.

Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.

Zgłoszenia (wyłącznie indywidualne) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.

Karta zgłoszenia prac do konkursu TUTAJ

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU. Prace zgłoszone do konkursu niezgodne z regulaminem z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

Nagrodę w konkursie stanowi bon o wartości 1 500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym o szerokim asortymencie.

 

WARTO WIEDZIEĆ:

Rada jest organem monitorująco-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy powołanym w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji mieszkańców naszego miasta. Zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Do zadań Rady należy: doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania; inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania; monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji/zaleceń; edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń; opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

 

Informacja w sprawie konkursu na projekt graficzny logo Rady 

W ogłoszonym przez Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania konkursie na projekt graficzny logo Rady nie złożono prac, które ze względów formalnych, określonych w regulaminie konkursu nie podlegałyby odrzuceniu.

Prace można było składać w terminie do dnia 16 marca 2020 roku.

 

Konkurs na logo Rady ogłoszony!Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego Rady, zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo i jednocześnie wskazującego na profil jej działania.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania jest organem monitorująco-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy i zajmuje się wszelkim przejawami dyskryminacji w naszym mieście.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.

Na laureata konkursu czeka nagroda rzeczowa.

Szczegółowe informacje o konkursie określa regulamin dostępny TUTAJ

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ

 

Bydgoska Rada ds. Równego traktowania powołana!Prezydent Rafał Bruski wręczył dziś (9 lipca) powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Więcej: TUTAJ

SKŁAD OSOBOWY RADY - TUTAJ

 

Nabór do Bydgoskiej Rady ds. Równego TraktowaniaPrezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2019-2023.

Rada została powołana Zarządzeniem Nr 391/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w liczbie maksymalnie 10 osób.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata do składu Rady. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie z wykorzystaniem załączonego formularza składanego osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.

Do formularza zgłoszeniowego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 załączają minimum jedną rekomendację dla kandydata na członka Rady ds. Równego Traktowania oraz podpisane przez kandydata oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy dokona powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zaangażowanie kandydata w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

Komisja dokona wyboru maksymalnie dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy i zaproponuje ich kandydatury Prezydentowi Miasta Bydgoszczy celem powołania do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Praca w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania ma charakter społeczny.

Informacje nt zadań Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania są dostępne: TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 58 59 109.

 

Do pobrania:

ogłoszenie naboru