logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego