logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zimne Wody z nowym planem
Rada Miasta przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zimne Wody. Wprowadzi on większy ład przestrzenny w ważnej części miasta i zabezpieczy miejsce pod rozbudowę komunikacyjnych arterii.


Projektem planu objęty jest obszar o powierzchni ok. 125 ha, zawarty pomiędzy ulicami: Sporną, Kielecką, Nowotoruńską, Kazimierza Wielkiego i rzeką Brdą. Uchwalenie planu zabezpieczy teren pod budowę drugiej nitki ul. Kazimierza Wielkiego, drugiej nitki ul. Nowotoruńskiej (ulica główna ruchu przyspieszonego - ważny wjazd do miasta od strony Warszawy i autostrady A1), jak również spięcie ul. Smoleńskiej z ul. Toruńską, co usprawni obsługę transportową tych terenów.

Część tych inwestycji będzie realizowana już wkrótce. ZDMiKP przygotowuje się do zlecenia budowy mostów tramwajowego i drogowego na Brdzie w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Zadanie realizowane będzie w najbliższych latach  z wykorzystaniem funduszy unijnych pozyskanych przez miasto. Na ten cel zabezpieczone zostało 80 mln zł.

Plan umożliwi również wymianę istniejącej zabudowy, podniesienie jej wysokości, stworzenie nowej jakości przestrzeni zurbanizowanej, wprowadzenie nowej, bardziej reprezentacyjnej zabudowy eksponowanej zarówno od strony ul. Kazimierza Wielkiego, jak i  od strony ul. Nowotoruńskiej czy rzeki.

Ważnym ustaleniem planu jest również rezerwa pasa terenu wzdłuż brzegu Brdy, z wytrasowaniem tu ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego, co wpisuje się w działania związane z przywracaniem miastu rzeki Brdy. Umożliwi to w przyszłości udostępnienie mieszkańcom kolejnego fragmentu nabrzeży.