logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wodny orlik w Smukale gotowy
Kończą się prace związane z modernizacją Uczniowskiego Klubu Sportowego Smukała. Na wiosnę dzieci i młodzież, jak i społeczność osiedlowa będą mogły korzystać z obiektu, w tym z nowej altany widokowej. Inwestycje w tym miejscu są realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


Zmodernizowany budynek UKS Smukała ma pełnić funkcję wodnego orlika i osiedlowej świetlicy. Budynek stanowi bazę dla uczniów, którzy odbywają tu treningi i ćwiczenia.

Na wiosnę po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie cały obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. W tym miejscu odbywać się będą grupowe spotkania rekreacyjne, integracyjne oraz sportowe. Z bazy korzystać będą również stowarzyszenia, kluby czy grupy harcerskie. Zarządcą obiektu będzie Szkoła Podstawowa nr 34.

Mieszkańcy do dyspozycji będą mieli salę edukacyjną, kuchnię, szatnie i toalety. Na zewnątrz znajduje się altana widokowa, krąg integracyjny oraz parking. W planach jest pomost modułowy i wykonanie zejścia do wody. Wtedy będzie można też skorzystać z wodnych atrakcji dzięki wyśmienitej lokalizacji obiektu nad samą Brdą.

W tym roku wybudowaliśmy nowy zjazd do budynku z ul. Smukalskiej. Teraz zakończyły się prace związane z postawieniem drewnianej wiaty widokowej. Wcześniejsze edycje Bydgoskie Budżetu Obywatelskiego przyniosły kolejne modernizacje budynku.  

Inwestycje wybierane przez mieszkańców w BBO sprawiają, że nad Zalewem Smukalskim powstają nowe atrakcje. Kilka miesięcy temu Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy przygotowała kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów w obrębie Zalewu Smukalskiego, która wskazuje na możliwości i kierunki zainwestowania poszczególnych terenów w sąsiedztwie rzeki Brdy. Zakłada ona między innymi stworzenie w parku wielu nowych atrakcji m.in. strefy wypoczynku rodzinnego, strefy piknikowej, wodnego placu zabaw, punktu widokowego i wyznaczenie nowych szlaków pieszo-rowerowych. W części akwenu w Smukale według urbanistów można też wyznaczyć strefę do nurkowania.