logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Więcej miejsc do parkowania na Bartodziejach
Zakończyły się prace związane z zaprojektowaniem nowych parkingów i chodników na osiedlu Bartodzieje. Inwestycje wybrali mieszkańcy. Zadanie będzie finansowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


Na Bartodziejach na ul. Morskiej dobudowany zostanie parking przy południowym krańcu ulicy. Dzięki niemu łatwiej będzie zaparkować szczególnie mieszkańcom wieżowców z numerami 4 i 6. W sumie powstanie 15 miejsc w tym jedno dedykowane osobom niepełnosprawnym. Nowa część ulicy objęta będzie strefą zamieszkania. Zaprojektowano  też pieszojezdnię w rejonie tych dwóch budynków.  Poza tym przebudowany ma być chodnik znajdujący się przy Morskiej 6.  Ze względu na duży zakres przebudowywanych nawierzchni zadanie zostanie podzielone na etapy dostosowane do środków finansowych. W pierwszej kolejności powstaną miejsca parkingowe. Nawierzchnie wykonane zostaną z kostki betonowej. Przyległy teren ma być zagospodarowany zielenią. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku.Bydgoski Budżet Obywatelski

Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdego z 29 osiedli. Decyzje, które zadania realizować podejmują  w głosowaniu mieszkańcy.