logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Fordońska zyska rowerowe drogi
Wkrótce rozpocznie się pierwszy etap rozbudowy ulicy Fordońskiej o drogi rowerowe. W najbliższych miesiącach chcemy przebudować istniejące odcinki chodników, w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną jazdę rowerem. W kolejnych latach realizowane będą inwestycje związane z budową całkowicie nowej infrastruktury.


Wszystkie inwestycje związane z infrastrukturą rowerową są opiniowane przez środowiska rowerzystów. Bierzemy również pod uwagę kolejność zadań wskazywaną przez Zespół ds. Polityki Rowerowej. Jako jeden z priorytetów wskazał on budowę infrastruktury wzdłuż ulicy Fordońskiej.  W pierwszej kolejności przebudowane zostaną odcinki istniejących ciągów pieszych. Zostaną one poszerzone do 3 metrów, by bezpiecznie mogli korzystać z nich piesi i rowerzyści. Na nawierzchni zastosowany zostanie asfaltobeton.

Pierwszy etap prac obejmie odcinki znajdujące się pomiędzy ulicami Kapliczną i Sochaczewską oraz od torów kolejowych do Inflanckiej o łącznej długości ponad 1300 metrów. Na ich przebudowę w sierpniu ogłoszony został przetarg. Obecnie trwają przygotowania do jego rozstrzygnięcia. Realizacją prac zainteresowana jest firma Strabag, która wyceniła wartość prac na ponad 780 tysięcy złotych. Po podpisaniu umowy przy sprzyjającej pogodzie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Jednocześnie trwają też przygotowania do przetargu na koncepcję dla odcinka pomiędzy Sochaczewską i Wiślaną wraz z kładką pieszo-rowerową i obejściem przystanku przy ul. Wiślanej.  To zadanie planowane jest do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Docelowo wzdłuż ul. Fordońskiej powstaną również nowe odcinki dróg rowerowych w Starym Fordonie. Obecnie na zlecenie inwestora zewnętrznego powstaje m.in. dokumentacja związana z rozbudową odcinka pomiędzy KFC i ul. J. Brzechwy. W trakcie przygotowań do budowy nowych wiaduktów warszawskich uwzględniona zostanie również infrastruktura dla rowerzystów.

Rowerowe inwestycje w toku

W ostatnim czasie w Bydgoszczy oddaliśmy do użytku kilka kilometrów nowych dróg rowerowych. Nowe szlaki dla jednośladów pojawiły się na ul. Kujawskiej,  Kruszwickiej, Focha, Wojska Polskiego czy ul. Grunwaldzkiej. W realizacji jest kolejnych blisko 10 km dróg rowerowych, które powstają przy realizacji ważnych inwestycji drogowych w mieście. Jeszcze w tym roku udostępnimy nowe drogi rowerowe na ul. Kolbego (w ramach buspasa). Zaawansowane prace trwają wzdłuż ul.  Smukalskiej (przebudowa 3 km), Wojska Polskiego (budowa wiaduktu), Kazimierza Wielkiego (budowa mostów). Dobiega końca przygotowanie dokumentacji dla budowy ścieżki wzdłuż ul. Jeździeckiej w Myślęcinku.

Przebudowa ul. Fordońskiej w liczbach (I etap):

  • Długość odcinków – 1314 metrów
  • Szerokość drogi pieszo-rowerowej – 3 m
  • Grubość nowej nawierzchni asfaltobetonowej – 5 cm
  • Koszt zadania – 780 tysięcy
  • Gwarancja – 5 lat