logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozwijamy miejski program in vitro
Miasto w dalszym ciągu będzie wspierać bydgoszczanki i bydgoszczan w leczeniu niepłodności metodą in vitro. W latach 2019-2022 ponad pół tysiąca par skorzystało z tej formy pomocy. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej o efektach pierwszej edycji programu i założeniach kolejnej mówił prezydent Rafał Bruski.


- Dziś podpisujemy umowę na realizację Miejskiego programu in vitro na lata 2023-2026. To kontynuacja  - pierwszą edycję realizowaliśmy w latach 2019 – 2022, skorzystało z niej pół tysiąc par, co dało efekt w postaci 83 ciąż. Widzimy, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, popiera go też większość mieszkańców. Znam wiele dzieci, które przyszły na świat dzięki tej metodzie leczenia niepłodności i patrząc na szczęście rodziców, nie mam żadnych wątpliwości, że warto tę formę pomocy parom kontynuować – mówił podczas konferencji prezydent Rafał Bruski. – Jednocześnie, po raz kolejny, wyrażam ubolewanie, że rząd przestał finansować in vitro. Dobrze, że mieszkańcy mogą w tej sprawie liczyć na swoje samorządy – dodał. 

Głównym celem programu jest m. in. obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów, poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy, a także poprawa trendów demograficznych w Bydgoszczy w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców podczas trwania Programu. Na realizację "Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” miasto przeznaczyło blisko 2 mln zł. Program umożliwia jednorazowe skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod medycznie wspomaganej reprodukcji tym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane. 

W latach 2019-22 z tej formy wsparcia w leczeniu niepłodności skorzystało w sumie ponad pół tysiąca osób co dało efekt w postaci 83 ciąż i 54 potwierdzonych urodzeń. Biorąc pod uwagę pandemię a także fakt, że informację o ciąży zakwalifikowane pary przekazują dobrowolnie (nie ma obligo), odsetek ciąż w granicach 30% jest wynikiem bardzo dobrym.

W latach 2023-2026 na realizację programu Miasto przeznaczy 2 mln złotych, wsparcie będą mogło uzyskać 72 par rocznie.

Program - edycja 2023-2026 obejmuje:

  • dofinansowanie w wysokości do 7000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego
  • dofinansowanie w wysokości do 7000 zł części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych)
  • dofinansowanie w wysokości do 3000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Realizatorami miejskiego programu in vitro w edycji 2023-2026 są: Klinika Zdrówko (Al. Adama Mickiewicza 23, Niemcz) oraz Klinika Gameta (ul. Ogińskiego 2, Bydgoszcz). Oba podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu. 

Warto wiedzieć:

Niepłodność uznawana jest współcześnie za chorobę cywilizacyjną, ponieważ dotyka nawet co piątej pary. Istotnym jest również, że liczba osób dotkniętych tą chorobą zwiększa się z każdym rokiem. W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała niepłodność za chorobę cywilizacyjną. Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa - wynika to z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka. Z kolei Parlament Europejski uznał, że wszystkie pary mają prawo do leczenia niepłodności. Również przyjęta w czerwcu 2015 roku ustawa o leczeniu niepłodności rozpoznaje problem, jakim jest niepłodność oraz reguluje prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia. Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w którym niepłodni pozostawieni są bez możliwości kompleksowego finansowania leczenia niepłodności. W latach 2013-2016 dzięki in vitro na świat przyszło 22 tysiące Polek i Polaków. 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB – ul. Jagiellońska 61, tel. 52 58 58 904, mail: bzs@um.bydgoszcz.pl

Więcej TUTAJ