logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Nabrzeża z terenami rekreacyjnymi. Raport nr 40
Kontynuowane są prace przy nabrzeżach w Starym Fordonie. Prowadzić będzie do niego przebudowana ulica A. Frycza Modrzewskiego. Wokół niej urządzimy tereny rekreacyjne. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.


Zabetonowana została już prawie cała część nabrzeża biegnącego równolegle do rzeki poza pochylniami. Na umocnienie czeka m.in. część wchodząca głębiej w rzekę. Na razie jest on zabity ścinkami szczelnymi. Ten element ma pełnić również funkcję ostrogi i jednocześnie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.  Największym wyzwaniem dla wykonawcy są wahania poziomu wody  w Wiśle, które nie pozwalają  betonować od razu wszystkich sekcji nabrzeża. Rosnący poziom wody skutkował odwołaniem przygotowywanych wcześniej prac.

Zimowy okres wykonawca wykorzystał też na uzgodnienie z plastykiem wszystkich elementów małej architektury takich jak siedziska, ławki, kosze, latarnie oraz kompletowanie tego wyposażenia. Montaż jest przewidziany na końcowym etapie inwestycji. Zgodnie z projektem nabrzeże ma być miejscem. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających czy korzystania z transportu wodnego. Slip powstanie za ostrogą. Teren będzie objęty monitoringiem i oświetlony. Budowa kosztuje ponad 7 mln zł. Wykonawca zakłada, że przy sprzyjających warunkach prace zakończy w połowie roku.

Do nabrzeża prowadzić będzie przebudowywana obecnie ulica A. Frycza-Modrzewskiego. Powstaje ona wraz z kilkoma innymi ulicami , których rewitalizację zleciliśmy z początkiem ubiegłego roku. Wykonawca ułożył już na jej południowej części krawężniki, chodniki i kamienną nawierzchnię jezdni. Po przebudowie infrastruktury drogowej tereny po obu stronach ul. Frycza-Modrzewskiego zostaną zagospodarowane na cele sportowo-rekreacyjne. Otoczą je nowe ścieżki rowerowe łączące nabrzeże z ul. Promenada. Przy nabrzeżu zarezerwowano miejsce na tymczasową scenę. Bliżej ul. Promenada powstaną plac zabaw, ścianki do wspinaczki, skatepark oraz miejsce do ćwiczeń.  Po wschodniej stronie ulicy wybudowany zostanie pumptrack, dla miłośników do wyczynowej jazdy na rowerach. Bliżej nabrzeża rezerwowane jest miejsce na boisko do siatkówki plażowej. Ten etap prac budowlanych przy rewitalizacji Starego Fordonu kosztuje ponad 25 mln zł. Finisz prac planowany jest w przyszłym roku.

Na ul. A. Frycza-Modrzewskiego warto już teraz zwrócić uwagę na budynek przy skrzyżowaniu z ulicą Zakładową. Na jego fundamentach znajdują się pamiątkowe tablice z historycznymi, rekordowymi poziomami Wisły podczas wiosennych powodzi. Najstarsze pochodzą z XIX wieku. Wisła nadal jest kapryśną rzeką, ale wahania poziomu wody stały się znacznie mniejsze po wybudowaniu zapory we Włocławku.Wcześniej w ramach rewitalizacji Starego Fordonu kompleksową modernizację przeszły m.in. miejskie kamienice oraz przebudowano ul. Bydgoską. Zakończyły się również prace konserwatorskie przy kuczce. Zaawansowane prace trwają  przy rewitalizacji Rynku. Na kompleksową rewitalizację tej części Bydgoszczy Miasto zarezerwowało łącznie ponad 50 mln zł.Rewitalizacja Starego Fordonu w liczbach:

  • Przebudowa ul. Bydgoskiej – 6 mln zł (zakończona)
  • Modernizacja miejskich kamienic – 9 mln zł (zakończona)
  • Budowa nabrzeża – 7 mln zł (zaawansowane prace)
  • Przebudowa uliczek i urządzenie terenów rekreacyjnych – 25 mln zł (zaawansowane prace)
  • Rewitalizacja Rynku – 7 mln zł (zaawansowane prace)