logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Remont ul. Nowotoruńskiej na finiszu
Kończą się prace związane z odnową kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. To uzupełnienie dużych remontów i inwestycji związanych m.in. z poprawą dojazdu do terenów inwestycyjnych na Kapuściskach i Zimnych Wodach.


W ramach tegorocznych odnów nawierzchni w pierwszym pakiecie zadań oprócz ulicy Magnuszewskiej znalazła się południowa jezdnia ul. Nowotoruńskiej pomiędzy Toruńską i Kazimierza Wielkiego. Najbardziej uciążliwe prace związane z usunięciem zniszczonej nawierzchni i układaniem pierwszych warstw prowadzone były poza godzinami szczytu by ograniczyć utrudnienia. W najbliższych dniach planowane jest ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej i odnowienie oznakowania poziomego. Remont kosztuje około 300 tysięcy złotych.

Wzmocniona Nowoturuńska i przedłużenie Kieleckiej

Ulica Nowotoruńska na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego  do obwodnicy została przebudowana w ostatnich latach. Wzmocniliśmy jej konstrukcję, zbudowaliśmy miejsca do kontroli pojazdów i zainstalowaliśmy system preselekcyjny ułatwiający typowanie przeciążonych tirów odpowiedzialnych w znacznym stopniu za uszkodzenia bydgoskich dróg. Ulica została doposażona w oświetlone przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe.

Równie ważną inwestycją była budowa przedłużenia ul Kieleckiej – obecnej ul. F. Dachtery pomiędzy Nowotoruńską i Chemiczną. Dzięki niej dla inwestorów zostały otwarte tereny po dawnych polach irygacyjnych. Tę inwestycję udało się zrealizować w oparciu o fundusze unijne. W 2015 roku powstała nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Równocześnie remontowany był też odcinek ul. Chemicznej w kierunku Kapuścisk. W ubiegłym roku na połączeniu tej ulicy z Wojska Polskiego zakończyła się też budowa bezpiecznego ronda. Wyremontowana została również ul. Wojska Polskiego na odcinku przebiegającym przez tereny byłych zakładach chemicznych.Kolejne inwestycje w przygotowaniu

W porozumieniu z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym przygotowywana jest również dokumentacja niezbędna do budowy nowego skrzyżowania na ul. Nowotoruńskiej na wysokości firmy Supravis, gdzie rozpocznie się nowa ulica do obsługi terenów inwestycyjnych zarządzanych przez  BPPT (Sektor C). Pozwoli to wyprowadzić  z ul. Hutniczej w Łęgnowie ruch części pojazdów ciężarowych. Dojazd  do terenów inwestycyjnych położonych pomiędzy Kapuściskami i Łęgnowem ułatwią też rozbudowane mosty Kazimierza Wielkiego pomiędzy Toruńska i Fordońską. Nowe obiekty umożliwią wytyczenie trasy tramwajowej, drugiej jezdni i drogi rowerowej.