logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pomagają z pasją
Pomagają seniorom, uchodźcom, chorym i potrzebującym. Znamy laureatów XXIX edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2023. Nagrody wręczyła zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


Konkurs promuje młodych ludzi, którzy bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń charytatywnych zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów ze szkoły. Skierowany jest do uczniów, od 4 klasy szkoły podstawowej do 5 klasy szkoły ponadpodstawowej, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i  młodzieży zaangażowanych w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc.

- Chcę wyrazić wdzięczność dla Was wszystkich. To, co robicie jako wolontariusze zasługuje na szacunek i uznanie. Okazywanie wsparcia i niesienie bezinteresownej pomocy, dzielenie się swoim czasem, obecność i otwartość na potrzeby drugiego człowieka to dziś wartości nie do przecenienia – mówiła zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

W kategorii Ósemeczka grupowa nagrodę otrzymał:

Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU, Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi,

 • klub działa od 2019 roku, ma 49 wolontariuszy,
 • coroczna zbiórka darów dla schroniska zwierząt w Bydgoszczy,
 • współpraca z fundacją ‘’Mały gest wielki cel” - przygotowywanie kartek dla podopiecznych fundacji,
 • WOŚP,
 • organizacja pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej przy współpracy z OSP Bydgoszcz - Fordon,
 • współpraca z PCK, UNICEF,
 • udział w zbiórkach darów dla Ukrainy w szkole, Młynach Rothera.

W kategorii Ósemka grupowa nagrodzony został:

Szkolny Klub Wolontariuszy „Jest Moc”z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZY “JEST MOC!”, Zespołu Szkół Mechanicznych 1, 

 • klub działa od 2013 roku, 22 wolontariuszy,
 • grupa sprawnie i prężnie działająca, promująca postawy prospołeczne wśród społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, kształtuje swoje umiejętności, by działać z pożytkiem dla innych ludzi, a także zwierząt,
 • akcje: Polski Czerwony Krzyż “Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem”,
 • “Czerwonokrzyska Gwiazdka” zbiórka żywności, 
 • “Wyprawka dla Żaka” - zbiórka artykułów papierniczych,
 • PCK “Jesień też może być radosna” - zbiórka odzieży,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacja Światło - Życie - pomoc w organizacji przemarszu Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli. Fundacja Ostatnia Przystań - organizacja na terenie szkoły akcji pod hasłem “Świąteczna paczka dla schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy i Pruszczu Pomorskim”, zbiórka art.higienicznych środków do prania dla schronisk w Drzycimiu i Pruszczu Pomorskim, Stowarzyszenie Nova - świąteczna zbiórka artykułów papierniczych i higieny osobistej dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Fundacja Asante - zbiórka dla dzieci z Afryki, 
 • współpraca z UMB, jeden z członków zespołu (Jan Libera) był wolontariuszem w programie “Korpus Wsparcia Seniorów”, udział wolontariuszy w “Senioradzie” oraz XII Przemarszu Kapeluszowym,
 • współpraca z Radą Osiedla Górzyskowo - Rodzinny Bieg Mikołajowy,
 • pomoc w zbiórkach dla uchodźców z Ukrainy,
 • akcje pozaszkolne: udział wolontariuszy w Mistrzostwach Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej w Katowicach, “Młodzi w Akcji +”, “Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”,
 • organizują samodzielnie zbiórki: żywności dla najbiedniejszych uczniów szkoły, #razemnaŚwięta pomoc osobom starszym, bezdomnym uboższych, zbiórka nakrętek, kasztanów, pluszaków dla dzieci z oddziałów onkologicznych.

W kategorii indywidualnej, Ósemka junior, złoty medal trafił do złotego chłopaka - Miłosza Patrzałka

Miłosz Patrzałek, 14 lat, SP 15 z OMS Bydgoszcz, szkoła współpracuje z PCK i UNICEF,

 • akcje: Dzień Bezpiecznego Internetu, “#NaPomocUkrainie” - zbiórka darów, Świąteczna Paczka, “Orzechowo migdałowo”, “Wyprawka dla żaka”, “prezenty bez pudła” w ramach akcji “UNICEF”, “Wyprawka dla żaka” “Dziecko pod wpływem traumy”, “Międzynarodowy Dzień Pokoju na świecie”, “Kiermasz słodkości na operację dla małej Ani”, obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, świąteczny kiermasz, zbiórka dla uchodźców z Ukrainy “Dzieci Dzieciom”, pogadanki w klasach “Używki wśród dzieci i młodzieży”,
 • opieka poza szkołą nad starszą panią.

W kategorii Ósemka senior, która wystąpi w ogólnopolskiej edycji konkursu - Amelia Abram.

Amelia Abram, 17 lat, Bursa nr 1,

 • działa w ramach grupy DAWCY NADZIEI, SZLACHETNEJ PACZCE (w tym roku będzie brała udział w szkoleniu dla Liderów Szlachetnej Paczki),
 • działalność wolontariacka od 2018 roku,
 • akcje wolontariackie: “Anioły do mnie wysyłaj”, “Mamy złote serca - dbamy o uśmiech każdego dziecka” - 2 edycje, pomaga innym dzieciom w szkole, zbiórka plastikowych nakrętek, angażuje się w każde szkolne przedsięwzięcie - otrzęsiny, dyskoteki, wigilie, pożegnania absolwentów,
 • liderka zarządu Młodzieżowej Rady Bursy od X.2022 - w ramach społecznej pracy inicjuje i realizuje wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, wolontaryjnym, profilaktycznym i rozrywkowym, które są skierowane do wychowanków Bursy (ok. 170 osób),
 • członkini WiPpORTU, współrealizatorka nowatorskiego przedsięwzięcia pt. HAPPY HOURS - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z WiPpORTU uczestniczącej w ogólnopolskim programie “Profilaktyka a Ty”. Amelia pełni rolę kapitana w grupie profilaktycznej,
 • podejmuje działania na rzecz profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz zapobiegania agresji i przemocy,
 • współorganizowała pięć nocy profilaktycznych PaT-Portu Bursy, zaplanowała wyjazd profilaktyczny,
 • inicjatorka i współkoordynatorka uroczystości pt. “Nie zmarnuj swojego życia” dla młodzieży z bydgoskich internatów i burs,
 • uczestniczka ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży,
 • udział w wolontariackim projekcie edukacyjno-społecznym TO (działa) MY! UNICEF,
 • inicjatorka i młodzieżowa koordynatorka bursowej zbiórki żywności i rzeczy dla uchodźców z Ukrainy.

Warto wiedzieć:

Konkurs obejmuje kategorie wiekowe w zgłoszeniach indywidualnych oraz grupowych:

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE

Ósemeczka - uczniowie klas 4-6 wolontariat dziecięcy

Ósemka Junior - uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej

Ósemka Senior - uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej

ZGŁOSZENIA GRUPOWE

Ósemeczki - grupy - klasa 4-8 szkoły podstawowej

Ósemki - grupy - klasa 1-5 szkoły ponadpodstawowej