logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pijalnia wody w Lesie Gdańskim w nowej odsłonie
Przy ul. Gdańskiej 242 powstanie pijalnia wody. Trwają przygotowania do przetargu na realizację budowlanych prac.


Nowy obiekt powstanie na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Gdańskiej 242. Przygotowana została już dokumentacja projektowa. Zakłada ona wzniesienie niewielkiego parterowego budynku w kształcie ceglanego sześcianu, z dużym oknem w ścianie frontowej. Jego częścią będzie też wiata wsparta na stalowych słupach. Fragment zadaszenia będzie znajdował się nad budynkiem pijalni, pozostała wzniesiona zostanie nad chodnikiem, tarasem wypoczynkowym z ławkami i parkingiem dla rowerów. Dach będzie przeszklony, w celu lepszego doświetlenia punktu poboru wody.
Przyjęta forma architektoniczna zadaszenia nawiązuje do form przestrzennych budynków Stacji Wodociągowej Las Gdański, a koliste elementy dekoracyjne ze stali – do motywów plastycznych na zabytkowych obiektach Stacji „Las Gdański”.

Przy ul. Gdańskiej będzie można pobrać cztery rodzaje wód z właściwościami zdrowotnymi (4-jonowa, 3-jonowa, woda uzdatniona oraz woda funkcyjna na bazie wody wzbogaconej w potas). Każda z nich charakteryzuje się bogatym składem mineralnym w zakresie wodorowęglanów, wapnia i magnezu, a w zależności od ich źródła ujmowania – może je wyróżniać zawartość sodu, żelaza, strontu i litu.

Obecnie trwają przygotowania do przetargu na prace budowlane. MWIK planuje zrealizować zadanie w przyszłym roku. Pijalnia powstanie w miejscu punktu czerpalnego przy ujęciu wody „Las Gdański”, który uruchomiono z okazji stulecia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy w 2000 roku. Przez dwie dekady mieszkańcy mogli zaopatrywać się w wodę z kranów czerpaną bezpośrednio ze studni oraz wodę uzdatnioną. Negatywne opinie służb sanitarnych w czasie pandemii spowodowały, że w 2020 roku zamknięto krany.