logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedlowe Centra „Bydgoszcz Seniorom” z ciekawymi pomysłami
Po sukcesie pilotażowego programu, Osiedlowe Centra Seniora powracają do Bydgoszczy. Działać będą w już znanych, jak i kilku nowych lokalizacjach.


Osiedlowe Centra „Bydgoszcz Seniorom” to miejsca, w których organizacje społeczne, wspierane finansowo przez Miasto Bydgoszcz, prowadzą szereg działań dla reprezentantów starszego pokolenia. Są to między innymi szkolenia i warsztaty, pogadanki, spotkania przy kawie, czy zajęcia sportowe. Każde z pięciu powstałych centrów ma swój własnych, autorski profil działalności i przygotowuje ofertę odpowiadającą zapotrzebowaniu lokalnych środowisk.

Przygotowano też plany zajęć na poszczególne dni. W niektórych centrach plan jest stały w każdym tygodniu, gdzie indziej oferta zmieniać się będzie z miesiąca na miesiąc. Warto dodać, że w przypadku centrów seniora nie obowiązuje rejonizacja. Niezależnie od dzielnicy w której się mieszka każdy z seniorów może korzystać z oferty dowolnie wybranego centrum, w zależności od zainteresowań, czasu czy towarzystwa. Na zajęcia prowadzone są stałe, telefoniczne lub osobiste zapisy. Poza kilkoma wyjątkami, nie są tworzone ścisłe, jednolite grupy. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Infrastruktura w poszczególnych centrach służy, w miarę możliwości, seniorom-organizatorom i grupom nieformalnym. Jeśli starsza osoba ma w sobie żyłkę organizatora, może zgłosić się do centrum z propozycją własnych spotkań czy założenia razem ze znajomymi klubu seniora.

Udział we wszystkich zajęciach w ramach projektu jest dla seniorów z Bydgoszczy bezpłatny. Za seniora uznaje się osobę, które ukończyła 60 rok życia.

Więcej TUTAJ

Adresy i kontakty do wszystkich Centrów Osiedlowych: 

Osiedlowe Centrum Seniora nad Kanałem Bydgoskim, ul. Staroszkolna 10; informacje i zapisy 693 765 075 (od wtorku do piątku, w godz. 10-15); prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kanału Bydgoskiego

Osiedlowe Centrum Seniora, ul. Karpacka 52; informacje i zapisy 510 265 200 (poniedziałki, w godz. 8-15); prowadzone przez Stowarzyszenie Złoty Wiek – Żyj Stokrotnie.

Osiedlowe Centrum Seniora, ul. Garbary 2; informacje i zapisy 535 762 922 (piątki, w godz. 8-15); prowadzone przez Innowacje Społeczne Sp. z o.o. non profit.

Wiatrakowy Klub Seniora, ul. Bołtucia 7; informacje i zapisy 530 836 876 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10-14); prowadzony przez Fundację Wiatrak.

Osiedlowe Centrum Wielu Pokoleń, ul. Jarużyńska 9; informacje i zapisy 505 895 185 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10-16); prowadzony przez Fundację Pro Omnis.