logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowi patroni bydgoskich ulic
Radni uchwalili nadanie nazw nowym ulicom na terenie Bydgoszczy. Ulicy w Starym Fordonie patronować będzie Janina Podhorecka – zasłużona pielęgniarka. Natomiast na Prądach uhonorowana zostanie m.in. Bydgoska Palestra.


Nową nazwę zyska łącznik pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Osiedlową w Starym Fordonie. Ulicy patronować będzie Janina Podhorecka urodzona w 1919 roku we Lwowie, która po wojnie związała się z Bydgoszczą. Doświadczona pielęgniarka była zaangażowana w pracę konspiracyjną i działała w Armii Krajowej. 1946 roku przeprowadziła się do Bydgoszczy, z zadaniem zorganizowania w naszym mieście szkoły pielęgniarskiej. Od 1949 roku pełniła także funkcję Naczelnej Pielęgniarki na województwo bydgoskie. W roku 1985 otrzymała Medal Florence Nightingale najwyższe odznaczenie przyznawane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarską. Zmarła w roku 1986. Z inicjatywą uhonorowania Janiny Podhoreckiej wystąpiła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Z kolei na osiedlu Prądy honorowani będą zasłużeni bydgoscy adwokaci. Główna ulica biegnąca w kierunku nowego założenia z budownictwem mieszkaniowym nosić ma nazwę Bydgoskiej Palestry. W ten sposób radni uhonorowali  wszystkich adwokatów, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii miasta na przestrzeni stu lat od powrotu Bydgoszczy do Polski, albo nawet do tego powrotu się przyczynili. Własnych patronów otrzymają sąsiednie ulice w tej części osiedla. W ten sposób uhonorowany zostanie Janusz  Budzyński,  znany w dwudziestoleciu międzywojennym bydgoski  adwokat, który poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym. Ulicy w tej części osiedla patronować będzie również Bronisław Koch zaangażowany w walkę polskość miasta adwokat. Po wojnie  występowała w procesach politycznych, a których bronił oskarżonych o udział w protestach w 1956 roku. Bydgoszczanie wówczas manifestowali swój sprzeciw wobec komunistycznej dyktatury i krwawej pacyfikacji powstania węgierskiego. Własną ulicę otrzyma też Tadeusz Piziewicz wybitny prawnik, sędzia i adwokat. W czasie I wojny światowej  był oficerem armii austriackiej. Później uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1938 roku związany z Bydgoszczą. Po zakończeniu II wojny światowej był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Na osiedlu Opławiec pojawią się natomiast ulice Wieniecka i Dusznicka. Ulice znajdują się pomiędzy ulicą Opławiec oraz lasem i pozwolą na obsługę wydzielonych działek, na których mogą powstawać kolejne zabudowania. Nazewnictwo jest spójne z innymi nazwami ulic w tej części miasta, gdzie dominują nazwy związane z wypoczynkiem oraz kojarzonymi z sanatoriami, miejscowościami uzdrowiskowymi.

Na osiedlu Tatrzańskim pojawi się natomiast ulica Turniowa. Obecnie droga ma charakter ulicy bez przejazdu. Umożliwi ona obsługę nowej zabudowy jednorodzinnej powstającej pomiędzy ulicami Podgórze i Tatrzańską. Nazwa jest spójna z nazewnictwem w tej części miasta. Na Tatrzańskim dominują nazwy związana z górami.