logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe ścieżki na Terenach Nadwiślańskich
Renowacja ścieżek, nowe ławki i tablice informacyjne powstaną w lasach na Terenach Nadwiślańskich w Fordonie. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.


Lasy przy Osiedlu Tereny Nadwiślańskie to jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców tej części Fordonu. W głosowaniu na tegoroczne projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego to właśnie projekt zagospodarowania tych terenów zdobył największą liczbę głosów z tego osiedla.
W planach jest renowacja istniejących ścieżek, a także montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż ciągów pieszych. Na Terenach Nadwiślańskich zostaną postawione także tablice informacyjne i drogowskazy. Cała inwestycja będzie prowadzona z zachowaniem istniejącego drzewostanu.
Szacunkowy koszt inwestycji to 89 tys. zł.

W poprzednich latach na os. Tereny Nadwiślańskie w ramach BBO zbudowano plac zabaw przy ul. Hallera; niedaleko urządzono tam także siłownię zewnętrzną.
Zakupiono także 11 defibrylatorów, które trafiły do 9 szkół na terenie Fordonu.

W tym roku rozstrzygnięty został przetarg na budowę placu zabaw przy ul. Stanisławy Tuchołkowej. Zostanie wyposażony w zestaw zabawowy z różnymi elementami, m. in. w zjeżdżalnie, drabinki i ściankę wspinaczkową. Planowane jest także zamontowanie tablicy dla dzieci niedowidzących w języku Braille’a. Budowa placu zabaw ma kosztować ok. 84 tys. zł.

Warto wiedzieć:
Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty co najmniej 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdego z 29 osiedli. Decyzje, które zadania będą ostatecznie realizowane podejmują mieszkańcy.
Do tej pory, w ramach czterech edycji BBO zostało zrealizowanych 256 inwestycji.