logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe kanalizacje, czysta Brda
Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Janowie i części Opławca. Dzięki niej Brda będzie jeszcze bardziej czystą rzeką, a ujęcie wody na Czyżkówku bezpieczniejsze.


Inwestycja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Jej głównym celem jest skanalizowanie terenów rekreacyjnych i mieszkalnych dzielnicy Opławiec – Janowo. Rury są układane wzdłuż ulic  Meysnera, Olimpijskiej, Relaksowej i Biwakowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę  około 850 metrów kanalizacji grawitacyjnej, blisko 2670 metrów przewodów tłocznych i 5 przepompowni. Obecnie na terenach tych, które znajdują się w strefie ochrony ujęcia wody Czyżkówko funkcjonuje ponad tysiąc zbiorników bezodpływowych. Planowany termin zakończenia prac to wiosna przyszłego roku. Inwestycja kosztuje blisko 5 mln zł.

Warto wiedzieć

Strefa ochrony ujęcia wody „Czyżkówko” rozciąga się wzdłuż Brdy od ul. Siedleckiej w Bydgoszczy aż po elektrownię wodną w Samociążku pod Koronowem. Stacja wodociągowa " czerpie wodę z rzeki wykorzystując do tego celu ujęcie brzegowe. W 2004 zakończył się pierwszy etap modernizacji stacji, który zakresem obejmował m.in. przebudowę układu filtracji na dwustopniową, budowę obiektu napowietrzania wody. W drugim etapie modernizacji, którego zakończenie nastąpiło w 2011 roku, wybudowane zostały obiekty infiltracji i ozonowania wody. Gruntownej modernizacji poddana została część pompowni.