logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Niezwykłe podwórko na Kapuściskach
To będzie coś więcej niż zwykły plac zabaw – na Kapuściskach powstanie Europejskie podwórko, na którym dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje i talenty. Planowana inwestycja to efekt głosowania mieszkańców w ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.


Europejskie podwórko powstanie przy ul. Kombatantów na niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 46. Ma być miejscem, w którym zabawa połączona będzie z edukacją, szczególnie z nauką języków obcych. Na terenie Europejskiego podwórka, oprócz przyrządów do zabawy, mają pojawić się także m. in. tablice w różnych językach, plansze ze stolicami państw Europy, a także mini ogródek z roślinami z różnych zakątków Starego Kontynentu. Na placu pojawić się mają także stoliczki ogrodowe i ławeczki.

Ideą projektu jest wykorzystanie sąsiedztwa Szkoły Podstawowej nr 46  - dodatkowym atutem  podwórka ma być  bowiem możliwość prowadzeni zajęć w plenerze, a także otwartych warsztatów z plastyki, przyrody czy właśnie języków obcych.

Szacowany koszt inwestycji to 100 tys. zł.

W poprzednich latach w ramach BBO na Kapuściskach powstał m. in. skate park przy ul. Szarych Szeregów, place zabaw przy ul. Baczyńskiego i Techników; rozbudowano także miejsca parkingowe wzdłuż ul. Sandomierskiej. Powstał także wybieg dla psów.

Warto wiedzieć:
Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty co najmniej 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdego z 29 osiedli. Decyzje, które zadania będą ostatecznie realizowane podejmują mieszkańcy.
Do tej pory, w ramach czterech edycji BBO zostało zrealizowanych 256 inwestycji.