logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja ul. Smukalskiej. Wyłaniamy wykonawcę prac. Raport nr 2
W środę (3 lutego) poznaliśmy oferty firm zainteresowanych kompleksową modernizacją ul. Smukalskiej. W ramach przebudowy prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.


Realizacją zamówienia zainteresowanych jest 6 firm. Wyceniły one wartość zadania na kwoty od 26 do ponad 50 mln zł. Zamawiający (ZDMiKP oraz MWiK) zamierzają przeznaczyć na realizację 28 mln zł. Po weryfikacji ofert odbędzie się jeszcze aukcja elektroniczna. Po podpisaniu umowy prace budowlane zajmą 2 lata.

W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem. By usprawnić prowadzenie prac na odcinku objętym przetargiem w ubiegłym roku w porozumieniu z Nadleśnictwem Żołędowo zlecone zostały roboty przygotowawcze.Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym. Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej. Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla przy ul. Rajskiej. Dodatkowo ulica Smukalska stanie się również ważną trasą rowerową dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślęcinka.

W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej. Gruntownie zmodernizowana została część tej ulicy biegnąca w wąwozie, gdzie również dobudowany został ciąg pieszo-rowerowy oraz zabezpieczone zostały skarpy. Równie kompleksowy remont przeszła ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej. W ubiegłym roku dodatkowo na tej ulicy doświetliliśmy również przejścia dla pieszych.