logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasto wspiera kształcenie lekarzy
Władze Bydgoszczy chcą przekazać Wielospecjalistyczny Szpital Miejski na Kapuściskach Politechnice Bydgoskiej. która zamierza otworzyć wydział lekarski. To duża szansa na rozwój szpitala, który mógłby liczyć na nowe inwestycje.


Władze Politechniki Bydgoskiej prowadzą prace nad utworzeniem na uczelni wydziału lekarskiego. Ich działania mocno wspiera miasto. 

- Gratuluję odwagi i decyzji, które zapadły na Politechnice Bydgoskiej. Władze uczelni podjęły się bardzo potrzebnego działania w naszym mieście, a więc utworzenia kierunku lekarskiego. To jest wielkie wyzwanie, do tego, aby spełnić wymogi umożliwiające uczenie studentów medycyny. Jednym z warunków jest posiadanie bazy klinicznej. Na najbliższej sesji przedłożę radnym projekt uchwały w której wyrażona zostanie wstępnie wola przekazania uczelni szpitala miejskiego, tak, aby politechnika miała pełną bazę do kształcenia studentów medycyny - mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Nastąpiłaby docelowo tzw. zmiana podmiotu tworzącego, którym stałaby się Politechnika Bydgoska.  Uchwała, która już w środę (26.04) przedłożona zostanie radnym będzie miała charakter intencyjny, będzie wyrażała tylko wstępną wolę przekazania szpitala przy ul. Szpitalnej w ręce politechniki.

- Jeśli uczelni uda się uzyskać stosowne zezwolenia i uruchomi kształcenie na kierunku lekarskim, to Radzie Miasta zostanie przedstawiona już ta właściwa uchwała, która będzie wyrażała wprost zgodę na przekazanie szpitala - zapowiada Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy.

Zmiana właścicielska szpitala miejskiego to duży krok w kierunku tworzenia Wydziału Lekarskiego PBŚ. Doceniają to władze uczelni.

- Dziękujemy miastu za życzliwość i wsparcie. Szpital miejski może się stać kluczowym miejscem w kształceniu przyszłych lekarzy - zapowiada prof. Marek Adamski, rektor PBŚ.

Wiadomo, że uczelnia po przejęciu szpitala planuje dofinansowanie instytucji i inwestycje. Powstać miałoby m.in. nowe prosektorium. Planowane jest także przystosowanie szpitala do zajęć dydaktycznych. Władze Politechniki nie kryją również, że chciałyby skorzystać z kadry zatrudnionej już w szpitalu. 

Poparcie dla pomysłu wyraził obecny zarząd szpitala miejskiego.- Oprócz oczywiście kształcenia kadry lekarskiej, jest to również szansa na rozwój szpitala i podniesienie jego rangi ze szpitala powiatowego do szpitala uniwersyteckiego - mówi Anna Lewandowska, dyrektor naczelna Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Władze Politechniki Bydgoskiej planują rozpocząć edukację na kierunku lekarskim już od roku akademickiego 2024/2025. Przyjętych na I rok miałoby zostać 60 studentów. Obecnie oprócz załatwiania odpowiednich procedur trwają również rozmowy z przyszłymi wykładowcami. W tym gronie są już m.in. neurochirurg prof. Marek Harat, czy psychiatra i psychoterapeuta prof. Aleksander Araszkiewicz.

W sobotę (22.04) uczelnia podpisała porozumienie o współpracy ze Szpitalem MSWiA przy ul. Markwarta.