logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Łatwiejszy przejazd wiaduktami Warszawskimi
Zakończone zostały prace naprawcze na wiaduktach, które umożliwią bezpieczne użytkowanie przez kolejne 10 lat. Wzmocniony obiekt pozwala na wprowadzenie nowej organizacji ruchu, ułatwiającej przejazd. Znikną tymczasowe bariery dzielące pasy ruchu, podniesiony zostanie limit prędkości.


W nocy z 3 na 4 sierpnia rozpoczną się prace związane ze zmianą organizacji ruchu na obu wiaduktach. Wykonawca prowadzić je będzie wyłącznie w godzinach nocnych by zachować płynność ruchu. Podczas prac przejazd może być ograniczony do jednego pasa ruchu. Docelowo prędkość na obiektach zostanie podniesiona z dotychczasowych 30 do 50 km/h (ciężarówki do  40 km/h.) Zgodnie z zaleceniami ekspertów pojazdy ciężarowe i autobusy nadal będą poruszały się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika). Lewy pas nadal pozostanie zwężony do 2,2 m i udostępniony dla pojazdów poniżej 3,5 t. Na jezdni zostaną wymalowane linie poziome umożliwiające tylko zjazd z lewego na prawy pas. Natomiast znikną plastikowe bariery ustawione na jezdni, pomiędzy pasami ruchu. Ustawione zostanie też nowe oznakowanie pionowe.

Przyszłość wiaduktów Warszawskich

Wykonane podpory i prace naprawcze miały charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat. Przygotowaliśmy już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich. Szacowany obecnie wstępnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln. Tak duże inwestycje ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, mogą być realizowane tylko po zapewnieniu dofinansowania centralnego.W tym roku Bydgoszcz zgłosiła do programów centralnych przebudowę infrastruktury drogowej na terenach inwestycyjnych (w tym przebudowę 3 wiaduktów w ciągu ul. T. Wulffa). Więcej informacji o tych planach znajduje się w materiale "Gospodarcze serce regionu czeka na rządowe wsparcie".

Warto wiedzieć

Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych rozwiązań. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej. Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji. Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce odchodzi się od tego typu konstrukcji.