logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejny etap rozbudowy szpitala zakaźnego
Wkrótce rozpocznie się kolejny etap modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego. W remoncie i rozbudowie budynku B pomogą fundusze europejskie. Inwestycja pochłonie około 18 mln złotych.


Budynek B położony w zachodniej części kompleksu szpitalnego przy ul. Św. Floriana  jest objęty ochroną konserwatorską. Neogotycka część powstała z głównymi zabudowaniami w latach 1907-1910 roku. W kolejnej dekadzie obiekt rozbudowano. W budynku zlokalizowane są obecnie pomieszczenia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe. Projekt zakłada przebudowę całego założenia i nadbudowę o jedną  kondygnację na fragmencie istniejącego poddasza. Funkcja budynku nie zmieni się. Nadbudowa nawiązywać będzie charakterem architektonicznym, detalem, podziałem stolarki oraz kolorystyką do części istniejącej. Ceglana elewacja zostanie oczyszczona i zabezpieczona. Prace będą prowadzone również przy wentylacji i instalacjach kanalizacyjnych oraz wodociągowej.

Wojewódzki Szpital Zakaźno-Obserwacyjny wybrał wykonawcę prac budowlanych. Najkorzystniejszą, ofertę przedstawiła bydgoska firma Kontbud, z którą zawarta została umowa. Zadeklarowała ona realizację i zakończenie prac za kwotę 18,1 mln złotych w ciągu jednego roku. Będą one współfinansowane ze środków europejskich.

Warto wiedzieć

Pierwszy szpital przy ul. Św. Florian  funkcjonował od 1898 roku. Początkowo był to mały 12-łóżkowy szpital dla dzieci mieszczący się w parterowym budynku. Główne zabudowania w charakterystycznym neogotyckim stylu powstały w latach 1907-1910. W 2011 roku oddano do użytku nowy gmach od strony Brdy.

Wiz. Materiały inwestora