logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inwestycje uzależnione od rządowych decyzji
Po rządowych cięciach dla samorządów realizacja dużych inwestycji uzależniona jest coraz bardziej od centralnych funduszy. Bydgoszcz złożyła wnioski związane z modernizacją zajezdni tramwajowej, budową kąpielisk na terenach nadrzecznych, rewitalizacją śluz i brzegów Starego Kanału Bydgoskiego oraz budową drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Toruńskiej w Łęgnowie –Wsi. Chociaż proporcjonalnie do liczby mieszkańców powinniśmy wnioskować w Polskim Ładzie o ponad 200 mln zł, rządowy limit pozwala na złożenie wniosków na kwotę do 100 mln zł.


- Pula środków w drugiej edycji rządowego funduszu „Polski ład” Program Inwestycji Strategicznych  wyniesie  20 mld zł. To kwota zebrana z podatków, które płacą również mieszkańcy Bydgoszczy. Bydgoszczanie to ok. 1% mieszkańców Polski. Bydgoszcz powinna więc otrzymać wsparcie na poziomie około 200 mln zł. Tymczasem możemy wnioskować o maksymalnie 100 mln zł. Program już na starcie krzywdzi mieszkańców takich miast jak Bydgoszcz. Będziemy jednak walczyć o maksymalny poziom dofinansowania zadań, które wcześniej planowane były m.in. w oparciu o własne środki – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Bydgoszcz złożyła 3 wnioski jakie wskazane są w Polskim Ładzie. Pozwoli to pozyskać dofinansowanie o łącznej wartości łącznie 100 mln zł:

  • Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowe przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1 (wniosek o dofinansowanie na 65 mln zł)
  • Rewitalizacja obszarów miejskich obejmująca budowę dwóch kąpielisk zlokalizowanych na terenach nadrzecznych (Astoria i Park Centralny, wniosek o dofinansowanie 30 mln zł)
  • Modernizacja śluz oraz brzegów Starego Kanału Bydgoskiego (wniosek o dofinansowanie 5 mln zł)

Bydgoszcz aplikuje również o środki dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y (Państwowe Gospodarstwa Rolne). W przypadku uzyskania wsparcia zlecimy rozbudowę ul. Toruńskiej na osiedlu Łęgnowo-Wieś o chodnik.

Do wniosków o dofinansowanie ze środków centralnych wybrane zostały zadania inwestycyjne konieczne do realizacji zadań m.in. zajezdnia tramwajowa. W oparciu o wcześniej pozyskane środki zewnętrzne oraz pod kątem nowych  funduszy unijnych przygotowujemy się do wymiany taboru tramwajowego. Więcej informacji o tych planach znajduje się TUTAJ

Zgłosiliśmy również zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w czasie konsultacji kolejności inwestycji (kąpieliska, Kanał Bydgoski). Dodatkowo braliśmy pod uwagę założenia programu zobowiązujące do ogłoszenia przetargu w ciągu 6 miesięcy, co w praktyce oznacza konieczność dysponowania wstępną dokumentacją. Na takie zadania jak budowa dróg rowerowych czy nowych tras tramwajowych zakładamy pozyskanie dużego wsparcia unijnego.

Otrzymanie wsparcia centralnego nie jest jednak przesądzone. W Programie Inwestycji Strategicznych brakuje jakichkolwiek kryteriów, nie ma obowiązku publikacji listy rankingowej, a w komisji proponującej podział środków brakuje  przedstawiciela strony samorządowej. Decyzję o podziale środków, przyznanym dofinansowaniu może podjąć również jednoosobowo premier.
Rada Miasta Bydgoszczy wcześniej wystąpiła z propozycją dla rządu, by wprowadzić transparentne kryteria, takie jak poziom dofinansowania uzależniony od liczby mieszkańców. Obecne rozwiązania zabierające miastom takim jak Bydgoszcz połowę przynależnych środków rażąco naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej. Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy pozostało bez odpowiedzi.