logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czerwona cegła zalśni na Szwederowie
Rozpoczął się remont wiekowej kamienicy na rogu ul. gen. J. Dąbrowskiego i W. Rogali na Szwederowie. Blask odzyska nie tylko charakterystyczna czerwona cegła z górnych kondygnacji. Wcześniej udaną rewitalizację w tej części osiedla przeszedł park na Wzgórzu Dąbrowskiego. Konserwatorski remont trwa we wieży ciśnień.


Kamienica została zbudowana na planie prostokąta około 1900 roku. Od początku pełniła funkcję mieszkalną. Na elewacji, w górnych partiach, dominuje licowana cegła. Parter zdobi boniowanie. Warto również zwrócić uwagę na rozbudowane naczółki na wysokości piętra. W osi symetrycznego budynku umieszczono wejście, w którym zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa. Prace zleciła wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez ADM. W ich zakres wchodzi odnowienie elewacji frontowej. Zakończenie prac planowane jest jeszcze wiosną. Kosztują one 105 tysięcy zł.

Budynek sąsiaduje z gmachem dawnego gimnazjum, w którym obecnie funkcjonuje Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Sokrates”. Budynek został wzniesiony w stylu historyzującym w 1894 roku. Od frontu i w elewacji tylnej znajdują się dwa symetryczne ryzality. Część nadbudowana w 1912 r oku posiada tynkowaną elewację w odróżnieniu od ceglanej na najniższych kondygnacjach. W latach 70. XX wieku do gmachu dobudowano m.in. sale gimnastyczną.


 
W tej części miasta udało się zrealizować szereg miejskich inwestycji, które sprawiły, że to jedna z najładniejszych części tak zwanego starego Szwederowa. W 2012 roku oddano do użytku Muzeum Wodociągów w pieczołowicie odrestaurowanej wieży ciśnień. Obecnie trwają w niej prace konserwatorskie, które zakończą się w połowie roku.

W ostatnich latach zrewitalizowany został również założony już w 1832 roku park na Wzgórzu Dąbrowskiego. Dosadzono w nim wiele roślin, przebudowano część placów i alejek, które zyskały oświetlenie. Odtworzono też część punktów widokowych.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania