logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Blisko 1,4 mln zł na działalność kulturalną
Jeśli masz pomysł na promowanie Bydgoszczy i realizację zadań w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - weź udział w konkursie. Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia 2017 roku.


Corocznie z budżetu miasta wspierane są przedsięwzięcia inicjowane przez bydgoskie środowiska twórcze w ramach otwartych konkursów ofert. Od 2014 roku odstąpiono od organizacji jednego wspólnego konkursu ofert, na rzecz pięciu konkursów tematycznych. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej, jak również dało możliwość doboru składu jury pod kątem poniższych konkursów tematycznych.

Ogłoszono pięć konkursów na realizację w 2017 roku: projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy, projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, projektów dokumentacyjnych i wydawniczych. Kolejne konkursy dotyczą popularyzacji tradycji, historii, dziedzictw kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy oraz ponadlokalnej prezentacji inicjatyw kulturalnych. Na konkursy przeznaczono kolejno 630, 200, 285, 200 i 50 tysięcy złotych. Celem konkursów ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. O przyznanie środków finansowych wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

UWAGA!
Składanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, odbywa się w systemie informatycznym Witkac.pl. W związku z tym, podmiot ubiegający się o miejskie wsparcie, zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków systemu Witkac.pl (LINK) oraz oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisy upoważnionych osób. Link działa tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników systemu Witkac.pl. Rejestracja jest bezpłatna.