logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Atrakcyjne grunty przyciągają inwestorów
Zrekultywowane tereny pól irygacyjnych pomiędzy Kapuściskami, Czerskiem Polskim i Łęgnowem są obecnie jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestorów. Ten trend wzmacniają miejskie przedsięwzięcia: rozbudowa i remonty dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Kolejne firmy są zainteresowane nabyciem działek w rejonie ul. Chemicznej.


Tereny pomiędzy ulicą Chemiczną, Nowotoruńską i Hutniczą w ubiegłym stuleciu pełniły rolę pól irygacyjnych. Były to pierwsza oczyszczalnia ścieków. Obejmowały one obszar ponad 135 hektarów. Wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i budową nowoczesnych oczyszczalni ścieków stały się one zbędne i przeprowadzono ich rekultywację. W ciągu ostatniej dekady tereny lepiej skomunikowano i uzbrojono w niezbędne sieci. Powstała ulica F. Dachtery, zmodernizowano ul. Nowotoruńską i bezpieczne połączenie ulic Chemicznej z Wojska Polskiego. Wzmocniona została komunikacja miejska obsługująca tę część miasta.  Dla nowych terenów inwestycyjnych opracowano i uchwalono nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co ułatwia również ich zagospodarowanie.

Nowe ulice i hale w budowie

Obecnie w oparciu o porozumienie z inwestorami rozbudowywana jest ulica Mokra, która zyska m.in. nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie. Przebudowywane jest również skrzyżowanie z ul. Chemiczną. Więcej informacji  o zakresie tych prac znajduje się TUTAJ.

Zagospodarowane zostały już 32 hektary. Największym inwestorem jest firma Panattoni, która wybudowała 2 duże centra logistyczne (w tym jedno dla grupy Carrefour). W budowie jest kolejny obiekt – Panattoni Park Bydgoszcz III o powierzchni 43 tysięcy metrów kwadratowych. U zbiegu ulic Chemicznej i Mokrej powstaje natomiast obiekt grupy Waimea o powierzchni prawie 12 tysięcy metrów kwadratowych. Część terenów przeznaczono pod budowę nowych dróg.


 
Wyrosną kolejne nowoczesne magazyny

W najbliższych latach tereny po polach irygacyjnych będą dalej sukcesywnie zabudowywane. Na dużej działce o powierzchni około 30 hektarów pomiędzy magistralą węglową i ulicą Hutniczą kolejny inwestor planuje budowę centrum dystrybucyjnego. W ubiegłym roku dla tego obszaru uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Hutnicza II”. Dopuszcza on od strony magistrali węglowej również budowę magazynów wysokiego składowania.


 
Działki dla inwestorów

MWiK, które zrekultywowały tereny i wspólnie z miastem przygotował je pod inwestycje oferuje inwestorom jeszcze 7 różnych działek o zróżnicowanych powierzchniach.  Z bazą wszystkich ofert inwestycyjnych można zapoznać się na stronie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.