logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Aktywnie na Zimnych Wodach
Rozbudujemy istniejący plac zabaw przy ul. Smoleńskiej. Zadanie wybrali mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Powstanie siłownia plenerowa oraz stoły do gier w szachy i ping-ponga.


Na placu rekreacji zaprojektowano dwa urządzenia czterostanowiskowe siłowni zewnętrznej. Rodzaj urządzeń został dostosowany do wykonywania ćwiczeń poszczególnych partii mięśni. Na terenie placu stanie także stół do ping-ponga.

Poza wysiłkiem fizycznym, mieszkańcy będą mogli zafundować sobie wysiłek umysłowy – na placu rekreacji stanie stół do gry w szachy i chińczyka.

Zgodnie z projektem, cały teren zostanie uporządkowany i ogrodzony. Zasiana zostanie trawa, zostaną wyznaczone trasy z nawierzchni mineralnej. Pojawi się także ławka do odpoczynku i kosz na śmieci. Teren zostanie podświetlony latarnią solarną z turbiną wiatrową. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Po wyłonieniu wykonawcy, będzie on miał 2 miesiące na realizację inwestycji.

Nowa strefa rekreacji będzie sąsiadować z oddanym w 2020 roku integracyjnym placem zabaw dla dzieci. Inwestycja także trafiła do realizacji dzięki głosom mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim, jej zakres został rozszerzony dzięki środkom z Gminnego Programu Rewitalizacji.

Bydgoski Budżet Obywatelski – edycja 2021
W ramach zwycięskich zadań 9. edycji BBO na osiedlu Zimne Wody-Czersko Polskie znalazło się doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej 62 oraz budowa chodnika w rejonie ul. Rolna – Kielecka. Wartość obu zadań to ponad 190 sty. zł