logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

14 mln na przebudowę ulic na Miedzyniu i w Opławcu
Wyłonieni zostali wykonawcy odpowiedzialni za przebudowę trzech kolejnych ulic na Miedzyniu i w Opławcu. Przebudowa ulic Botanicznej, Jeżynowej i Sanatoryjnej będzie kosztować blisko 14 mln zł. Ulice będą gotowe latem przyszłego roku. Rozpoczęły się też prace przy pierwszych ulicach, które będą wykładane płytami ażurowymi, m.in. na Łuckiej i Okopowej


Ulice będą modernizowane  w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów. Były one przyznawane na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak liczba mieszkańców, występowanie obiektów użyteczności publicznej, zagrożenie zalaniem, ważność w układzie transportowym, czy rok włączenia w granice miasta. W ten sposób do realizacji trafiły m.in. ulice Botaniczna, Jeżynowa i Sanatoryjna. Ich przebudowa będzie kosztować 14 mln zł. Realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności wykonawcy opracują  projekty techniczne, a następnie przystąpią do prac budowlanych. Roboty zakończą się latem przyszłego roku. Nowe ulice będą objęte 5-letnią gwarancją.  Warto podkreślić, że koncepcje w oparciu, o które powstaną ulice były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

Botaniczna – Pieszojezdnia z miejscami do parkowania


Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej liczącej 715 metrów zakłada wybudowanie ciągu pieszojezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe. Ta inwestycja pochłonie 4,35 mln zł.

Jeżynowa – Bezpieczne rozwiązania

Projekt przebudowy ul. Jeżynowej przewiduje wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych progów zwalniających na odcinkach międzywęzłowych. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy liczącej długość 622 metry. To zadanie kosztować będzie 2,54 mln zł

Sanatoryjna – sporo  miejsc do parkowania

Podobne rozwiązanie jak na Jeżynowej przyjęli specjaliści , którzy przygotowali  koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsc postojowych, najwięcej w rejonie kościoła. Długość tej ulicy to 1538 metrów. Będzie to jedna z droższych gruntówek w Bydgoszczy. Przeznaczamy na nią 7 mln zł.Część ulic gotowa, kolejne wkrótce w budowie

W oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych w ubiegłym roku oddane do użytku zostały ulice Siedlecka (południowa część), Świekatowska, Ptasia i Pingwinowa. Zlecone zostały też prace na Gawroniej, Pijarów, Siedleckiej (część północna), Byszewskiej Osadzie i Leszczyna. Wkrótce ogłoszony zostanie też przetarg na ulice: Podleśna, Kapliczną, Łubinową i Siewną. Dodatkowo część ulic utwardzana jest w ramach pilotażu płytami ażurowymi. W poniedziałek rozpoczęły się prace na Okopowej i Łuckiej. Do piątku wykonawcy rozpoczną roboty na Pelikanowej i Przyłubskiej. Ten pierwszy pakiet zadań pochłonie 1,2 mln zł. Trwa też przetarg na utwardzanie ażurami ulic Sybiraków, Ornej i Liściastej. Zlecone zostaną jeszcze  prace na Warneńczyka, Karasiowej i Borowiackiej.