logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Centrum Pomocy dla Bezdomnych  • Wartość dofinansowania: 3.500.000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 10.142.933 zł
  • Nazwa zadania: Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych
    przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy
  • Cel zadania: pomoc osobom bezdomnym
  • Zadanie dofinansowane z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  • Opis zadania: Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia).