logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa Uniwersytecka II. Wyłaniamy wykonawcę. Raport nr 2
Trasa Uniwersytecka II. Wyłaniamy wykonawcę. Raport nr 2

W piątek (23 grudnia) otwarte zostały oferty w przetargu na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Realizacją inwestycji, która zdecydowanie poprawi dojazd na osiedle Glinki i do dynamicznie rozwijającego się Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, zainteresowanych jest 9 podmiotów.


Przetarg został ogłoszony z końcem października. Wcześniej wojewoda  wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. 23 grudnia otwarte zostały oferty  9 firm i konsorcjów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia. Wyceniły one wartość zadania na kwoty od 27,55 do 36,30 mln zł. Jednak o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje też doświadczenie firm budowlanych oraz okres udzielonej gwarancji. W najbliższych dniach oferty będą też szczegółowo sprawdzane pod kątem spełniania warunków zamówienia.

Inwestycja zakłada przede wszystkim budowę nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki.  Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 7 m. Obie jezdnie będą posiadać, po swoich zewnętrznych stronach, ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo w tym rejonie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Na jego miejscu zaprojektowano 4-wlotowe rondo. Nad ulicą Jana Pawła II powstanie wiadukt. Dzięki temu ruch w ciągu ważnej drogi krajowej będzie odbywał się bezkolizyjnie.   Zmodernizowana zostanie również ulica Glinki na odcinku od Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie wybudowane zostanie również rondo.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się komunikacja pomiędzy centrum oraz osiedlami tak zwanego górnego tarasu oraz intensywnie rozwijającym się Bydgoskim Parkiem Przemysłowym. Ulicą Jana Pawła II będzie można poruszać się bezkolizyjnie od Kujawskiej do ronda Toruńskiego. Realizacja inwestycji poprawi też zdecydowanie płynność ruchu na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej.
W 2015 roku z inicjatywy Bydgoszczy zmieniony został status Trasy Uniwersyteckiej. Została ona przekształcona w drogę wojewódzką, co pozwala na sfinansowanie jej rozbudowy   ze środków unijnych.  Szacowany koszt przedsięwzięcia to 50 mln zł.