logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ładniej na Jachcicach
Nowe parkingi, chodniki i zieleń – to plany zagospodarowania terenu przy przychodni na ul. Czołgistów. Inwestycja na Jachcicach powstanie dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.


Dzięki głosom mieszkańców w V edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego teren przed Przychodnią „Jachcice” zostanie utwardzony i zagospodarowany. Na ul. Czołgistów powstaną dodatkowe parkingi i nowy chodnik. Teren wokół zostanie obsadzony zielenią.

W poprzednich latach w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Jachcicach powstało m. in. boisko przy Szkole Podstawowej nr 36. Obiekt został wyposażony w piłkochwyty i bramki do piłki ręcznej oraz tablice do koszykówki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 238 360 zł brutto.

Warto wiedzieć:

Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty co najmniej 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdego z 29 osiedli. Decyzje, które zadania będą ostatecznie realizowane podejmują mieszkańcy.