logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jezdnia i chodnik na Kapuściskach
Na Kapuściskach w ramach Inicjatywy lokalnej trwa przebudowa drogi wewnętrznej przy bloku z numerem 7. Zadanie realizowane jest dzięki współpracy mieszkańców i miasta.


Projekt został przygotowany dla drogi wewnętrznej otaczającej blok, która służy  również jako miejsca postojowe. W ramach zadania wykonano już betonową podbudowę jezdni, na której układana jest kostka. Wzdłuż niej zaplanowano również chodniki, który będzie oddzielony od jezdni słupkami.  Łącznie zagospodarowany zostanie teren o powierzchni około 440 metrów kwadratowych. Projekt przewidywał też budowę odwodnienia i wykonanie nowych trawników. Koszt prac budowlanych to 128  tysięcy złotych.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

W tym roku środki na program „Inicjatyw lokalnych” są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana również  na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:

  •  tel.  52 58 58 721 lub końcówka 329
  • mail: inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
  • adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201