logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Eleganckie chodniki na ul. Chrobrego
Zakończyły się prace przy modernizacji chodników. Inwestycja sfinansowana został w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Kosztowała 346 tysięcy złotych.


Chodniki zostały wymienione po obu stronach od Pomorskiej do Wileńskiej na odcinku 320 metrów. Asfalt zastąpiła stylizowana  kostką betonowa typu „starobruk”. Wymienione zostały także zniszczone krawężniki. Przy istniejących drzewach zamontowano ochronne metalowe wygrodzenia. Dodatkowo   dosadzeno kilkanaście nowych drzew. W ostatnich latach dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu na terenie Śródmieścia przebudowano również chodniki na ulicach Pomorskiej i Chocimskiej. Warto dodać, że w poprzedniej edycji dzięki dużej liczbie głosów mieszkańców wśród realizowanych zadań w Śródmieściu znalazła się rozbudowa monitoringu. Dodatkową obrotową kamerę zainstalowano wówczas na skrzyżowaniu H. Sienkiewicza i B. Chrobrego.

Bydgoski Budżet Obywatelski
Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej z 29 osiedli. Decyzje, które zadania realizować podejmują mieszkańcy.