logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Duże dofinansowanie dla Bydgoszczy
Wniosek Bydgoszczy o 130 mln zł dofinansowania na modernizację kanalizacji deszczowej znalazł się na liście podstawowej projektów możliwych do dofinansowania. Dzięki realizacji inwestycji znikną problemy z podtapianiem ulic.

O 130 mln zł dofinansowania na modernizację kanalizacji w mieście ubiega się miasto w ramach POIŚ.

Cały projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” wyceniony został na ponad 266 mln zł. Niewydolna kanalizacja deszczowa to problem, z którym borykają się niemal wszystkie miasta w Polsce. Zaniedbania w tym zakresie sięgają kilkudziesięciu lat. Inwentaryzacja przeprowadzona w Bydgoszczy przez komunalną spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pokazała, że miejscami istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w 60-70 proc. jest niedrożna.

Wpisanie bydgoskiego projektu na listę wniosków zaakceptowanych przez Ministerstwo Środowiska otwiera drogę do uporządkowania tego niewidocznego, ale niezwykle ważnego elementu infrastruktury miejskiej. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci znikną problemy z zalewaniem ulic po obfitych opadach deszczu, jak to miało miejsce choćby przed niespełna dwoma tygodniami na pl. Kościeleckich.

Nasz wniosek o unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest jednym z zaledwie siedmiu projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację przez resort. Oprócz Bydgoszczy podobne projekty będą mogły zrealizować: Zielona Góra, Częstochowa, Gliwice, Gdynia i Sopot, a na liście rezerwowej jest wniosek złożony przez samorząd Gdańska. Co jednak istotne, w bydgoskim projekcie uwzględniono modernizację sieci w całym mieście, co oznacza, że kompleksowo zostanie uporządkowany problem deszczówki. Wnioski złożone przez pozostałe samorządy dotyczą jedynie fragmentów miast, tym samy kwota możliwego dofinansowania wynosi wielokrotnie mniej niż w przypadku Bydgoszczy. W sumie na 200 mln zł możliwych do uzyskania, ponad połowa może być wsparciem dla bydgoskiego projektu.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem 2017 r. zacznie obowiązywać taryfa za ścieki z wód opadowych. Jednak przez najbliższe trzy lata taryfę za mieszkańców opłacać będzie miasto. Aby uzyskać dopłatę z budżetu miasta, trzeba będzie jedynie zawrzeć umowę ze spółką MWiK, określając tym samym powierzchnię, z której wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

Opłata ta dotyczy wyłącznie ścieków z wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Opłacie nie podlegają powierzchnie dachów oraz powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości (gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub wprowadzane do gruntu) i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

Wprowadzenie taryfy za ścieki z wód opadowych i roztopowych to konieczność wynikająca z nowego prawa wodnego. Polska została zobowiązana przepisami unijnymi do przyjęcia takiej ustawy i to już w 2017 r. Obecnie takie opłaty pobierane są w ponad 100 gminach. Bydgoszcz jest jednym z ostatnich dużych miast, które wprowadzi taką taryfę.