logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dodatkowe parkingi na ul. J. Biziela gotowe
Na Wzgórzu Wolności w ramach Inicjatywy lokalnej (program 25/75) zakończyła się budowa zatok parkingowych. Zadanie zrealizowano dzięki współpracy mieszkańców i miasta.


Przedsięwzięcie  polegało na przebudowie pasa drogowego ul. Biziela. W ramach zadania wybudowano 3 zatoki parkingowe. Osiem miejsc postojowych wykonano w układzie prostopadłym do pasa drogowego z ażurowych elementów betonowych. Koszt prac budowlanych wyniósł nieco ponad 30 tysięcy złotych. Nowe parkingi są ogólnodostępne.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

W tym roku środki na program „Inicjatyw lokalnych” są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana również  na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:
•     tel.  52 58 58 721 lub końcówka 329
•    mail: inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
•    adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201