logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budżet miasta przyjęty
W środę (28 grudnia) Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła budżet na 2017 rok. Na inwestycje miasto rezerwuje 461 mln złotych. Pozwoli to rozpocząć szereg nowych zadań związanych z budową nowoczesnej infrastruktury.


Najważniejszymi przedsięwzięciami będą przede wszystkim zadania związane z przebudową infrastruktury drogowo-komunikacyjnej. 74 mln złotych rezerwowane jest na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej, a kolejne 34,5 mln trafić ma na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej, która usprawni dojazd m.in. do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Obecnie trwają postępowania zmierzające do  wyboru wykonawców obu zadań. W 2017 roku rozpoczną się też prace związane z rozbudową ul. Kujawskiej o torowisko tramwajowe i drugą jezdnię. To zadanie połączono z zakupem 15 nowoczesnych tramwajów. Przetarg na tabor również został już ogłoszony.

Aż 50 mln zł zamierzamy wydać na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (między innymi bydgoskich szkół). Ta inwestycja przyniesie miastu  w dłuższej perspektywie duże oszczędności. Z kolei na modernizację komunalnych budynków mieszkaniowych trafi pula 10 mln zł. Na rozpoczęcie budowy parku wodnego na Kapuściskach trafi pula 10 mln zł. Inwestycja ruszyć ma w połowie roku. W budżecie ujęto również pierwszy pakiet zadań inwestycyjnych, które wybrali mieszkańcy (4,3 mln zł). To 35 przedsięwzięć związanych z lepszym zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, budową miejsc parkingowych i  chodników. W trakcie roku wprowadzone zostana kolejne zadania BBO.

W budżecie znalazły się kolejne środki niezbędne do rewitalizacji Młyna Rothera wraz z przylegającymi spichrzami. Na ten cel trafi 11,6 mln zł. Planowane jest również rozpoczęcie modernizacji stadionu Polonii oraz rozbudowy Muzeum Okręgowego. Duże środki trafią na rewitalizację Starego Miasta (6 mln zł) oraz Starego Fordonu (12,8 mln zł). Pozwoli to rozpocząć przebudowę płyty Starego Rynku, który zyska między innymi estetyczną nawierzchnię i wprowadzonych zostanie wiele nowych rozwiązań, które mieszkańcy wskazali w konsultacjach. W Starym Fordonie zabezpieczone środki pozwolą rozpocząć kolejne działania związane z remontami budynków, ulic i zagospodarowaniem terenów nadrzecznych.

Kontynuowane będą rozpoczęte inwestycje. W Fordonie dalsze prace przy nowej szkole wraz z przedszkolem pochłoną 17,8 mln zł. Zaplanowano również szereg prac związanych z modernizacją oraz doposażeniem infrastruktury szkół zawodowych. Na te przedsięwzięcia zabezpieczonych będzie 11,5 mln zł. Na kryte lodowisko, którego architektura przypomina lodowy kryształ, miasto wyda 11,2 mln zł. Na dokończenie budowy ulicy Matki Teresy z Kalkuty oraz przyległych ulic trafi pula blisko 6 mln zł. Z kolei na remonty nawierzchni oraz poprawę obsługi terenów inwestycyjnych trafi 12 mln złotych. Pozwoli to wyremontować m.in. jezdnie na ulicy Szpitalnej, Szubińskiej i Sułkowskiego i teren po byłym Zachemie. Budowa dróg rowerowych m.in. wzdłuż ul. Grunwaldzkiej kosztować będzie 6,5 mln zł. Z kolei na realizację programu przebudowy dróg gruntowych trafi 23 mln zł. W tej kwocie znajdują się też środki związane z kontynuacją rozpoczętych zadań na Czyżkówku i Osowej Górze.

Sytuacja finansowa miasta pozwala na bezpieczne prowadzenie wielu dużych inwestycji jednocześnie – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Ten dynamiczny rozwój będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy i poprawie komfortu życia oraz poruszania się po mieście. Rozpoczęcie  dużej liczby inwestycji, szczególnie związanych z infrastrukturą drogową, może jednak wpływać czasowo na większą liczbę utrudnień. Stąd proszę bydgoszczan o wyrozumiałość. Mimo braku rządowego wsparcia budowy basenów osiedlowych zdecydowaliśmy się rozpocząć realizację miejskiego programu na największych bydgoskich osiedlach. Liczymy jednak, że otrzymamy  wsparcie na inne zadania związane z infrastrukturą sportową ważną dla całego województwa.

Budżet na 2017 rok zakłada też dokończenie prac projektowych dla wielu innych przedsięwzięć, które trafią do realizacji w kolejnych latach:
- budowę mostów tramwajowego i drogowego na Kazimierza Wielkiego (całkowity koszt 80 mln zł)
- przebudowę torowisk na ul. Toruńskiej i Kapuściskach  (80 mln zł)
- budowę buspasów na Wałach Jagiellońskich, Kolbego i Gdańskiej (27 mln zł)
- budowę systemu Park&Ride (34,6 mln zł)
- modernizację budynku po Teatrze Kameralnym (20 mln zł)
Bydgoszcz jest też przygotowana do realizacji kolejnych inwestycji, pod warunkiem otrzymania zewnętrznego dofinansowania. Takie wsparcie umożliwiłoby rozpoczęcie takich zadań jak na przykład:
- budowa nowego kompleksu „Astoria” (100 mln zł)
- budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na „Zawiszy” (33 mln zł)
- rozbudowa żłobka „Biedroneczka” na Szwederowie (3,1 mln zł)
- rewaloryzacja parków na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego (3,4 mln zł)
Projekt budżetu przedstawionego przez prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego zyskał wcześniej pozytywna opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet 2017 w liczbach:
2,034 mld zł kosztować będzie funkcjonowanie miasta w przyszłym roku
571 mln zł przeznaczymy na inwestycje (461 mln zł bezpośrednio z budżetu miasta oraz 110 mln zł w ramach inwestycji miejskich spółek)
25-metrów liczyć ma nowy 6-torowy basen na Kapuściskach
15 nowych tramwajów kupujemy wraz z rozbudową ul. Kujawskiej