logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

2,5 mln na przebudowę ul. Pijarów
Drogowcy wyłonili firmę, która zaprojektuje i wybuduje ulicę Pijarów na Miedzyniu. Przebudowa zakończy się wiosną przyszłego roku. Będzie objęta 8-letnią gwarancją. Inwestycje realizowana w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych kosztować będzie 2,5 mln zł.


Odcinek ul. Pijarów od Nakielskiej do szkoły  otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Przy tej części drogi dobudowane zostaną też chodniki. Na wysokości szkoły funkcjonować ma też parking. Zadaniem projektanta będzie zaplanowanie na nim możliwe dużej liczby miejsc postojowych. Na odcinku biegnącym na skarpie ulica będzie miała charakter pieszojezdni ze zjazdami i dojściami na teren posesji. Na nawierzchni zostanie zastosowana kostka betonowa. Realizacją zadania zainteresowane były 3 podmioty. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Prasbet. Zagwarantowała ona 8-letnią gwarancję przy realizacji zadania za kwotę 2,5 mln zł. W najbliższych latach przebudowanych zostanie  kilkanaście ulic o nawierzchni gruntowej. Co roku na ten cel rezerwowana jest kwota 17 mln zł. Prace obecnie trwają na trzech ulicach: Siedleckiej, Świekatowskiej i Ptasiej.

Obiektywne kryteria

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

•         Rok nadania nazwy ulicy
•         Liczba mieszkańców
•         Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
•         Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
•         Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
•         Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)