logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Artur, Kinga, Tadeusz – nowe pomniki przyrody w mieście
Radni Miasta Bydgoszczy ustanowili w środę (29 marca) nowe pomniki przyrody. To dwa dęby szypułkowe. Pozostałe, nadal projektowane pomniki przyrody, czyli kasztanowiec i lipa drobnolistna, muszą jeszcze zyskać akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Drzewa będące pomnikami przyrody objęte są szczególną ochroną. W sumie na terenie miasta, na dziś mamy 109 pomników przyrody.


Pomnikami przyrody mogą zostać pojedyncze drzewa bądź ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej bądź historycznej. Te cenne okazy podlegają szczególnej ochronie. Zakazane jest ich niszczenie, uszkadzanie i  wieszanie reklam. Dotyczy to całych okazów, w przypadku drzew: korony, pnia oraz korzeni. Gdy pomnikowe drzewo choruje, otacza się je szczególną opieką, bada i poddaje zabiegom ochronnym. 

Jednym z drzew ustanowionych przez Radę Miasta pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy zlokalizowany przy ul. Słowackiego. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm, wynosi 317 cm. Dąb wyróżnia się wyjątkowymi walorami estetycznymi, rozmiarami oraz rozłożystą koroną. Drzewo rośnie w obrębie tzw. dzielnicy muzycznej, dlatego nadano mu imię Artur, na pamiątkę Artura Rubinsteina, polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia, patrona Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

Kolejny pomnik to również dąb szypułkowy. Rośnie przy ul. Dąbrowa. Jego obwód mierzony na wysokości 130 cm wynosi 358 cm.

Radni zdecydowali również o ustanowieniu pomnikiem przyrody kasztanowca zwyczajnego rosnącego przy ul. Grunwaldzkiej. Obwód jego pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 370 cm. Drzewo wyróżnia się wyjątkowymi walorami estetycznymi, rozmiarami, wyjątkowym przekrojem oraz okazałą i rozłożystą koroną. Nadano mu imię Tadeusz dla uhonorowania pierwszego dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 specjalnej, Tadeusza Krajewskiego. 

Lipa drobnolistna rosnąca przy ul. Rejtana zyskała imię Kinga. Drzewo wyróżnia się na tle innych tego gatunku niezwykle rozłożystą koroną, zbliżoną do wysokości drzewa. Główne rozwidlenie jest w kształcie kielicha, przez co pień ma kształt klepsydry. Drzewo ma także wyjątkowe walory historyczne – zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lipa jest pozostałością historycznych nasadzeń z drugiej połowy XIX wieku, z czasów wytyczania i zagospodarowania nowej dzielnicy Bydgoszczy, łączącej Stare Miasto z dworcem kolejowym. Nasadzenia z tego okresu, szczególnie w tej części miasta, zachowały się w bardzo ograniczonym zakresie. 

Radni zdecydowali również, że pomnikiem przyrody będzie głaz narzutowy znajdujący się przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego. Wyróżnia się on spośród innych tworów przyrody nieożywionej tego samego typu ze względu na wielkość i walory estetyczne – jego obwód u podstawy gruntu wynosi 570 cm. Głaz został przyniesiony przez lądolód skandynawski w czasie zlodowaceń plejstoceńskich. W jego budowie wyraźnie widać dominujące minerały: skaleń i kwarc. Powierzchnia głazu jest niejednorodna, poznaczona bruzdami, a krawędzie łagodne, co świadczy o długotrwałym oddziaływaniu lodowca i procesów erozyjnych. Głaz porośnięty jest przez różne gatunki mchów i porostów.

Warto wiedzieć:

Drzewa będące pomnikami rozmieszczone są na terenie całej Bydgoszczy. Jednak ich największe nagromadzenie znajduje się w centralnej części miasta. Zachęcamy Państwa do wybrania się na spacer trasą ścieżki dydaktycznej „Pomniki przyrody centrum Bydgoszczy”.