logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konferencja NOwE czyli Nauczanie Otwartości w Edukacji
5 czerwca 2023 r. w Centrum Nauki i Kultury MŁYNY ROTHERA na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej odbyła się pierwsza Konferencja NOwE czyli Nauczanie Otwartości w Edukacji. Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.


Konferencja NOwE jest pokłosiem miejskiego projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” i odbyła się równolegle z flagową imprezą edukacyjną tego projektu czyli już czwartą edycją „Festiwalu Kultur”.

Miasto Bydgoszcz od sześciu lat realizuje projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Celem projektu było stworzenie wspólnej platformy działań dla bydgoskiej społeczności uczniowskiej, promujących postawę tolerancji i otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny. Tych sześć lat przyniosło mnóstwo doświadczeń, jak i również „bogactwo” współczesnych wyzwań. Rosnąca liczba zagrożeń cywilizacyjnych (zmiany klimatyczne, pandemie, rozwój AI, konflikty światowe) oraz brak edukacji empatycznej i skutki takiego deficytu w społeczeństwie wywołują często poczucie chaosu i zagubienia zarówno wśród uczniów jak  i nauczycieli. Czy zachowanie proporcji między światem online a offline (zarówno w doborze metod nauczania jak i w kontekście preferowanego stylu życia nastolatków) jest możliwe? Czy nauka otwartości i różnorodności w szkole jest receptą na część ww. wyzwań? Czy otwarte społeczeństwo to mit, mrzonka, nadzieja czy nieodległa rzeczywistość? W jakim społeczeństwie chcielibyśmy żyć w przyszłości?

Z powyższymi wyzwaniami w edukacji, w głównym punkcie Konferencji NOwE czyli debacie na temat „Znaczenia nauczania otwartości w edukacji”, wzięły udział współtwórczynie i ekspertki projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”: Pani Iwona Waszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Pani Elżbieta Wiewióra - Sekretarz Miasta Bydgoszczy, prof. Maria Deptuła - autorka projektu „Niebieskoocy”, Pani Beata Mazur - Dyrektorka Zespołu Szkół nr 32, liderka działań dotyczących różnorodności w bydgoskich szkołach oraz Pani Joanna Kotwicka – nauczyciel konsultant w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Moderatorem debaty był Pan Przemysław Nowakowski - pomysłodawca i miejski koordynator projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”.

W tematykę konferencji wprowadził uczestników Pan prof. Roman Leppert z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wykładem pn. „Nauka Otwartości w Edukacji”.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele miast, gmin i powiatów Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadający za edukację, a także reprezentanci szkół bydgoskich.